Thursday, September 1, 2016

Toilet bag - 3

Det finns ju inte bara ett sätt att göra detta på men jag ville försöka att sy med så få moment som möjligt.
There is not just one way to do this but I wanted to try to sew with as few steps as possible.

Jag började med att ta en av bitarna på 20 x 20 cm och vika ner ca 1 ½ cm.
I started by taking one of the pieces of 20 x 20 cm and fold down approximately 1 ½ cm.
Sedan lade jag dit en bit fodertyg med den klippta kanten under den vikta på tyget. Jag använde limstift och stryktorkade fast det.
Then I put the piece of lining fabric with the cut edge under the fold of the fabric. I used the glue stick and heat set the glue with an iron.
Sedan gjorde jag likadant på en lite mindre del av den andra tygbiten. Nu ska vi ha en överdel och en underdel. Ta nu blixtlåset och sy fast den mellan de 2 bitarna.
Then I did the same on a smaller portion of the other fabric. Now we're going to have a top and a bottom. Now take the zipper and sew it between the two pieces.
Klipp bort överflödigt tyg på baksidan så det hamnar under blixtlåsets tyg del.
Trim away excess fabric on the back so it comes under the zipper’s fabric part.
Sedan sydde jag ytterligare en söm som fäste blixtlåset och tyget.
Then I sewed another seam which attached the zipper and the fabric.

Sätt nu dit blixtlåskläppen. Nästa gång syr vi färdigt necessären.
Now put on the zipper puller. The next time we’ll we finish the toilet bag.

No comments:

Post a Comment