Friday, September 2, 2016

Toilet bag - 4

När du satt på blixtlåskläppen ska du öppna blixtlåset till hälften. Detta för att du sedan ska kunna vända på allt.
When you put on the zipper puller, open the zipper by half. This is so that you will be able to turn at all. 

Nu är det läge att klippa skära till necessären i det mått du vill ha den. Min är ca 20x20 cm. Lägg på tyget till bakstycket räta mot räta. Sy sedan med en centimeters sömsmån runt om.
Now it's time to trim cut to your toilet bag in the dimensions you want. Mine is about 20 x 20 cm. Put on the fabric to the back piece right sides together. Sew with a centimeter seam allowance around.
Ta sedan en bit fodertyg och lägg det på den sida blixtlåset är.
Then take a piece of lining fabric and put it on the side zipper is.
Sy i samma sömsmånslinje som förut men lämna öppet en bit i nederkant så du kan vända.
Sew in the same seam allowance line as before, but leave open a bit at the bottom so you can turn around.
Först vänder du enbart fodertyget mot bakstycket. Då har du täckt sömsmånen på insidan. Slutligen vänder du ut och in på necessären genom öppningen i blixtlåset. Det kan vara smart att peta ut hörnen lite efter varje vändmoment.
First, turn only the lining fabric on the back cover. Then you have covered the seam allowance to the inside. Finally, turn off and back on the toilet bag through the opening in the zipper. It might be smart to poke out the corners a bit after every turning moment.
Pressa, stäng öppningen i fodret med lim eller smygstygn och sätt sedan i ett band i blixtlåskläppen.

Press, close the opening in thye lining with glue or slip stitches and then insert a piece of ribbon in the zipper puller.

No comments:

Post a Comment