Sunday, October 23, 2016

Mend a broken zipper in a fleece sweater - 2


När jag började fundera på hur jag skulle laga blixtlåset insåg jag att min man hade en poäng med att inte byta ut hela blixtlåset utan bara korta av det lite.
When I started thinking about how I would mend the zipper, I realized that my husband had a point with not to replace the entire zipper but only shorten it a bit.

Ungefär där jag ritat kritlinjen så skulle jag behöva sy av det.
About where I designed the kritlinjen so would I need to sew it.

Men då behöver jag täcka den del av blixtlåset som är kvar och det gör jag genom att använda en bit dekorativt band. Jag sätter på lite textillim.
But then I need to cover the portion of the zipper that is left and I do by using a piece of decorative ribbon. I put on some textile glue.

Därefter lägger jag på det dekorativa bandet med rätsidan ner så att den nedre delen får torka i limmet.
Then I put on the decorative ribbon with the right side down so that the bottom part is to dry in the glue.

När det är torrt så syr jag med en raksöm där jag ritat linjen. Jag backar fram och tillbaka några gånger.
When it is dry so I sew with a straight stitch, where I draw the line. I sew back and forth a few times.

Därefter viker jag ner bandet och stoppar ner det i sömmen. Slutligen syr jag en raksöm även där samt längs sidorna på bandet så allt ligger på plats.

I then fold down the ribbon and tuck it down in the seam. Finally I also sew a straight stitch to fasten it as well as a straight stitch seam along the sides of the ribbon so all stays in place.


No comments:

Post a Comment