Tuesday, October 18, 2016

Moving - 5


Börja med att klippa ut kuddfodralet i den storlek du vill ha. Sicksacka alla kanter. Ta sedan ett blixtlås – du kan ta ett långt eller på metervara som är nästan lika långt som bredden på tygstyckena. Eftersom jag valt att ha ca 8 cm vid sidorna så klippte jag mitt blixtlås ca 6-7 cm kortare på var sida. 
Start by cutting out the pillowcase in the size you want. Zigzag all edges. Then take a zipper – you can choose a long one or by the meter which is almost as long as the width of the fabric pieces. Since I have chosen to have about 8 cm at the sides I cut my zipper approximately 6-7 cm shorter on either side. 

Sedan syr jag fast blixtlåset genom att lägga det upp och ner på rätsidan av tygets nederdel. Passa in så det blir lika långt avstånd från sidorna. Jag syr alltså från baksidan av blixtlåset. Sy sedan fast andra delen av kuddfodralet på samma sätt. 
Then I sew the zipper by putting it upside down on the right side of the bottom part of the fabric. Fit so there is equal distance from the sides. I then sew from the back of the zipper. Then sew the second part of the pillowcase onto the other side of the zipper in the same way. 

När man vänder tyget åt vartdera hållet så kommer man få ett blixtlås som nästan är sytt som ett osynligt. Pressa sedan tyget så kanterna går emot varandra. 

When turning the fabric in each direction will you get a zipper sewn almost as invisible. Then press the fabric so the edges go against each other. 

Sidorna syr man antingen ihop längst ut på sidorna för hand så blir det väldigt osynligt. Eller så gör man som jag gjort – sicksackar ihop sidorna och sätter sedan på ett band som jag syr fast med raksöm. 

The sides are sewn together either by hand so it becomes very invisible. Or do as I have done - zigzag up the sides, and then put on a piece of ribbon that I sew with a straight stitch. 


Det blir en extra dekoration. Därefter är det bara att sy samman resterande tre sidor från avigsidan. Tänk bara på att öppna blixtlåset lite så du kan öppna kuddfodralet och vända det ut och in.

This will be an extra decorative touch to the pillows. Then, just sew together the remaining three sides from the wrong side. Just be sure to open the zipper a little bit so you can open the cushion cover and turn it inside out. 


No comments:

Post a Comment