Wednesday, October 19, 2016

Moving - 6

Spetsiga hörn är lätta att få om man gör på rätt sätt.
Sharp corners are easy to get if you do the right way
Vik ner kanten precis i spetsen av hörnet.
Fold back the edge just at the head of the corner.
Håll i med fingrarna medan du vänder.
Hold with your fingers while you turn.
Sen tar du hjälp av en chopstick.
Then, take the help of a chopstick.

No comments:

Post a Comment