Tuesday, October 25, 2016

Play with Software – 3


En blomma av en bokstav och en superdesign? Javisst, kan man göra en stjärna kan man göra en blomma. Premier+ Embroidery Software inbjuder till en oändlig värld av fantasifulla skapelser.
A flower of a letter and a super design? Sure, if you can make a star, you can make a flower. Premier+ Embroidery Software invites you to an infinite world of imaginative creations.

Här har jag använt mig av bokstaven V ur fonten Square Block UC 30-50 mm. Sedan har jag gått till Encore och följt instruktionerna för stjärnan.
Here I have used the letter V from the font Square Block UC 30-50 mm. Then I have gone to Encore and followed the instructions for the star.

Sedan kan man bygga på med en mittendel och här har jag valt att använda mig av en av de sk. Superdesigns ur Flowers 2 (9 – Flower 1). Som sagt man kan bygga vidare i all oändlighet.
Then you can build on with a center part and here I have chosen to use one of the so called Superdesigns from Flowers 2 (9 - Flower 1). That said one can build on endlessly.
Premier+ Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment