Tuesday, October 11, 2016

Positioning buttonholes


När man ska placera knapphålen där man ritat mittlinjen så underlättar det om man i sitt Embroidery Software gör en tråckelstygnslinje där kanten av tyget ska placeras. Ifrån den linjen mäter man sedan avståndet till sin markering och placerar knapphålet därefter. Jag har utnyttjat bågen och gjort två linjer. Tyget är placerat efter den första linjen och sedan kommer jag att placera mitt andra tygstycke på den linje ni ser i bågen.

When to place the button holes where you've drawn the center line, it helps if one in the Embroidery Software makes a basting line  where the edge of fabric is to be placed. From that line, measure the distance to the marking and place the buttonhole thereafter. I have used the hoop to make två lines. The fabric is placed on the first line and then I will place my second piece of fabric on the line you can see in the hoop.

No comments:

Post a Comment