Saturday, October 29, 2016

Sewing Festival Autumn 2016 – 3

I denna del av min återblick på Syfestivalen hösten 2016 så kommer ni få en återblick på mer traditionella sömnadstekniker och material.
In this part of my review of the Sewing Festival autumn 2016 you will get a look of some more traditional sewing techniques and materials.
Precis när man kommit in i hallen så stöter man på Fingerfärda som har så vackra yllebroderier och andra handbroderier och ull. Eftersom jag helst håller på med maskinbroderi behöver det inte betyda att jag inte uppskattar handarbete även om mina fingrar inte klarar det en längre stund. Titta och njut. En av nyheterna i år var de vackra jordgubbarna mönstret heter ”Vårbröllop”.
Just when you come into the hallway you encounter the booth of Fingerfärda which has so beautiful wool embroderies and other hand embroidery and wool. Because I prefer doing machine embroidery does not mean that I do not appreciate the hand work even though my fingers do not manage it for extended periods of time. Watch and enjoy. New this year was the beautiful strawberries pattern called "Spring Wedding".
Sedan några kuddar med hästar…
Then some pillows with horses ...
…och rävar och ekorrar och fåglar.
... and foxes and squirrels and birds.
Samt avslutningsvis ett mycket vackert broderi på svart botten. Jag stod länge och tittade på ett par enormt vackra små triangelformade förvaringar gjorda i ull och med citroner eller om det var apelsiner på. Namnet på dessa var ”Festis” – jag tror de flesta i min ålder förknippar detta med de triangelformade förpackningar med saft man drack med sugrör. Dessutom stod jag länge och väl och funderade om jag skulle köpa en garnhärva med Mullbärssilkesgarn och sticka den vackra scarfs som damerna i montern hade på sig. Jag ångrar faktiskt att jag inte gjorde det men jag kunde inte bestämma mig för färg och därmed blev det som det blev. Men garnet var bara helt fantastiskt. Jag får nog fundera en gång till och sedan beställa.
And finally, a very beautiful embroidery on black ground. I stood for a long time and looked at a couple of very beautiful small triangle-shaped ”purses” made of wool and with lemons or oranges. The name of these was "Festis" – I think most people my age associate this with the triangular packs of juice you used to drink with a straw. In addition, I stood and pondered long and hard whether I should buy a skein of ”Mullbärssilkesgarn” and knit the beautiful scarfs that the ladies in the booth had around the neck. I regret the fact that I did not do that but I couldn't make up my mind for which color and thus it became as it were. But the yarn was just absolutely amazing. I'll probably think about it again, and then order.
Vi som maskinbroderar vet hur fantastiskt det är att kunna brodera spets, men faktum är att det går att göra spets på andra sätt också. Man kan virka med lite tjockare tråd eller tunt garn eller så kan man knyppla. Jag stod och tittade på damerna som knypplade, hur de svängde de små träbitarna som höll tråden runt nålar. Hur de kan hålla reda på allt förstår jag inte.
We that machine embroider know how amazing it is to embroider lace, but the fact is that it is possible to do lace in other ways as well. You can crochet with a little thicker thread or thin yarn or you can make bobbin lace. I stood and looked at the ladies who were doing bobbin lace, how they turned the small pieces of wood that held the thread around the pins. How they can keep track of everything I do not understand.
Här se ni en julgran i tredimensionellt format som är knypplat.
Here you see a Christmas tree in three-dimensional format that is made in bobbin lace.
Ett hjärta av samma typ som de man flätar samman i papp.
A heart of the same type as those one interlace in cardboard.
Två dukar i spets.
Two tablecloths in bobbin lace.
Slutligen några olika stycken knypplad spets. Jag tror att de mindre smala bitarna skulle bli fina som bokmärken.
Finally, a few different pieces of bobbin lace. I think the smaller narrow pieces would be nice as bookmarks.
När jag var liten så älskade jag att brodera i korsstygn och jag kan fortfarande tycka att korsstygn är otroligt vackert även om jag idag helst gör det på maskin.  En trend jag tycker mig se är att det är mycket ”back to basic”, ekologiskt och att göra saker och ta tillvara gamla traditioner. Kul och det är viktigt att bevara det gamla och gå mot naturligt och försöka sammankoppla det med det moderna. I montern för ”Broderamera” fanns underbara skapelser av korsstygn. Titta bara på dessa små hus.
When I was a kid I loved to embroider in cross stitch and I still find that cross stitch is really beautiful even if I today rather do it on the machine.  A trend I see is that it is very "back to basic" organic and doing things and preserving of old traditions. Fun and it is important to preserve the old and go against natural and try to link it with the modern. At the booth of "Broderamera" there were wonderful creations of cross stitch. Just look at these small houses.
Till jul vill man kanske brodera ett pepparkakshus?
For Christmas you might want to embroider a gingerbread house?
Bonaderna är gammaldags och sådant man förknippar med jul.
The tapestries are old-fashioned and such associated with Christmas.
Rött och vitt är ju bara så klassiskt och skandinaviskt.
Red and white are just so classic and Scandinavian.
Hur var det då med tyger? Ja generellt sett så tycker jag att det blir mindre och mindre quilttyger. Naturligtvis finns det fortfarande och ni kommer längre fram få se mer skapelser från min favoritquiltbutik. Men annars så är det väldigt mycket (och jag menar VÄLDIGT mycket) ekologiska trikå- och jerseytyger. Bra med ekologiskt. Jag vet inte om det börjar bli mer populärt att sy kläder och det är superkul. Framförallt tror jag att många syr till sina barn.  Det blev inga tyger den här gången främst för att jag har en hel del hemma och sen var det kanske inget som direkt skrek efter mig ”ta med mig hem” :-)
How was it then with fabrics? Well, generally speaking, I think there are less and less quilt fabrics. Of course there are still and you will later see more creations from my favorite quilt shop. But otherwise it is a lot (and I mean A LOT) of organic Jersey fabrics. Good with organic. I don't know if it's getting more popular to sew clothes if so it is super fun. Above all, I believe that many sew to their children.  I did not buy any fabrics this time mainly because I have a lot of at home and then there were maybe not any directly yelling at me "take me home":-)

I mitt nästa avsnitt ska jag berätta om en workshop jag deltog i och en nyhet på mässan som nu faktiskt heter Sy- & Hantverksfestivalen. Ni ska även få se lite mer som har med ”heminredning” att göra.
In my next blog post I'll talk about a workshop I attended and a novelty at the fair which now actually is named ”Sewing-& Handcraft Festival”. You'll even get to see a little more related to "home decoration".

No comments:

Post a Comment