Friday, October 14, 2016

When you need an absolutely straight line


När man ska sy gardiner behöver man klippa tyget absolut trådrakt. Det bästa sättet är att dra ut en tråd och klippa efter linjen. Man kan får upprepa proceduren steg för steg eftersom tråden ofta går av.

When sewing curtains need to cut the fabric absolutely straight grain. The best way is to pull out a thread and cut after that line. One can get to repeat the procedure step by step because the thread often breaks.

No comments:

Post a Comment