Tuesday, November 8, 2016

3 dimensional - 1


Att brodera ger frihet att skapa och ”uppfinna” saker man kanske normalt sätt inte skulle köpa för det ändamålet. Ett exempel är denna rundel som jag tänkte visa hur jag använder på tre olika sätt.
Ni ser väl 3 D effekten på den eller hur? Den är gjord i Bernina's Embroidery Software 8 - Designer Plus. Eftersom jag har tre olika Software så måste jag öva mig på de jag inte använder så ofta. Allt som oftast använder jag ju mitt Premier+ Embroidery Software från Husqvarna Viking. Storleken går lätt att ändra om man använder själva ”stygnsättningsfilen”. Det är en fördel jämte att använda ”resize” på färdiga designs. Nu kan man ju använda sitt eget Embroidery Software oavsett märke bara man kan göra en cirkel och fylla den med något dekorativt. 

Embroidery gives freedom to create and "invent" things you might normally would not buy for that purpose. An example is this circle that I was going to show how I use in three different ways.
You can see well the 3 D effect on it, can’t you? It is made in Bernina's Embroidery Software 8 - Designer Plus. Because I have three different Software I have to practice on the ones I don't use as often. Usually I use my Premier+ Embroidery Software from Husqvarna Viking. The size is easy to change if you're using the "stitch setting file". It is an advantage, along with using "resize" on the finished designs. Now one can use ones own embroidery software regardless of brand if you can make a circle and fill it with something decorative.

I två av de tre exempel jag kommer att visa er så kommer jag brodera på konstläder med en baksida av filt. Vill man ha det tjockare anpassar man tjockleken på filten eller så tar man helt enkelt ytterligare en bit konstskinn. Enklaste anordningen för att fästa något är att trycka dit en öljett. Ni ser även en tidigare ”tag” jag broderat i konstskinn. Den är ingen jag gjort själv utan den ingår i en broderikollektion från Husqvarna Viking.
In two of the three examples I will show you I will embroider on synthetic leather with a back of felt. If you want it thicker adjusts the thickness of the felt or simply another piece of art leather. The easiest device to fasten something is to insert an eyelet. You'll also see a "tag" I embroidered in artificial leather. It's no one I made myself, but it is part of a Husqvarna Viking embroidery collection.

Sedan kan man sätta dit en bit band eller liknande. På bilden ser ni båden en färdig design samt den jag gjort själv i Embroidery Software.
Then you can put a piece of ribbon or similar. In the photo you see both a design from an embroidery collection as well as the one I did in the Embroidery Software.
Designs: #270 Vintage Postcard from Husqvarna Viking and the one with the 3 dimensional pattern made in Bernina Embroidery Software 8 - Designer Plus

No comments:

Post a Comment