Thursday, November 10, 2016

3 dimensional - 3


Då kommer vi då till det tredje användningsområdet och det är med hänvisning till den snart stundande julen – nämligen julkulor. Här kan ni också variera storlek beroende på vad ni vill ha dem till. I detta fall har jag gjort dem lite större för jag hade tänkt ha dem på några paket. Ni väljer också om ni som här vill sy på ett snöre eller bara slå i en öljett. Eller varför inte enbart sy dit en sytråd som hängare. Möjligheterna är många.
Then we come to the third way to use them and it is with reference to the soon coming Christmas - namely Christmas Balls. Here you can also vary the size depending on what you want to use them for. In this case, I made them a little bit larger because I had hoped to have them on some packages. You also choose whether you who want to sew on a string, or just put in an eyelet. Or why not just sew a hanger from sewing thread. The possibilities are many.

Det är verkligen jätteenkelt att göra julkulor. Ni gör som så här och det kan ju anpassas till olika software. Nu kanske inte alla har 3 D mönster men man kan ju enkelt byta ut det mot ett annat mönster. Sy gärna med en metalltråd så blir det lite festligare. Försök att hitta en filt som är aningen tjockare än vanlig tunn hobbyfilt. Annars får ni kanske använda dubbla lager.
It is really very easy to make Christmas Balls. You do like this and that can be adapted to different software. Now not all have 3 D designs but you can easily replace it with a different pattern. Sew preferably with a metal thread so it becomes a bit more festive. Try to find felt that is slightly thicker than regular thin hobby felt. Otherwise, you may use a double layer.

Börja med att göra en cirkel i den storlek ni vill ha.
Sedan kopierar ni den cirkeln ytterligare tre gånger.
Start by making a circle the size you want.
Then you copy the circle three times.

Cirkel 1: Ska vara av Running Stitches och används som placeringslinje
Cirkel 2: Ska vara av Triple Stitches och används till att sy fast det översta filtlagret
Cirkel 3: Ska vara ett Fill Motif av valfri sort – gärna ett ”öppet mönster” och ska sys på det översta filtlagret
Cirkel 4: Ska vara av Running Stitches och används för att sy fast bakstycket på julkulan. Den här linjen får gärna vara aningen större än linje nummer 2 och sys i samma färg som filten för att göra en i det närmaste osynlig linje.
Circle 1: Should be of Running Stitches and used as positioning line
Circle 2: Should be of Triple Stitches and used to sew the top fabric layer
Circle 3: Should be a Fill Motif of any kind - preferably an "open design" and will be sewn on the top felt layer
Circle 4: Should be of Running Stitches and are used to fasten the back fabric on the Christmas bulb. This line may well be slightly larger than line number 2 and sewn in the same color as the felt to make an almost invisible line.


 THE 3 DIMENSIONAL PATTERN MADE IN BERNINA EMBROIDERY SOFTWARE 8 - DESIGNER PLUS

No comments:

Post a Comment