Saturday, November 5, 2016

Fake Leather Earbud holder – 3

Fick en fråga hur man viker ihop sladden till öronlurarna. Jag brukar linda dem runt mina fingrar - inte tummen så det blir fyra fingrar. Har man stora händer kan man ju ta tre. Sedan lägger jag sladden i hållaren.
Got a question how to fold up the wire to the ear headset. I usually wrap them around my fingers - not the thumb so it gets four fingers. If you have big hands you can take three. Then I put the cord in the wrap.

Sedan är det bara att knäppa ihop den. 
Then just flip it back together.

No comments:

Post a Comment