Sunday, November 20, 2016

”Vintage style” Cross Stitch Christmas decorations – 2


Här är resultatet. Jag såg i Tatjana’s blogg att hon gjort en så fin rosett. Nu lyckades jag kanske inte fullt ut med att få den lika fin som hennes - men den får duga ändå.

Here is the result. I saw in Tatjana’s blog that she made such a nice bow. Now I may not fully succeed in getting it just as nice as she has - but it will be OK. 

Jag har hängt upp den i hallen på en smal väggremsa mellan två dörrar. Rött och vitt – det är jul det.

I have put it in the Hall on a narrow wall strip between two doors. Red and white – that's Christmas.
Designs: Vintage Cross Stitch from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment