Monday, November 7, 2016

Vintage Tags – 2


Även om man de färdiga etiketterna är sydda så man vänder dem ut och in - så kan man väldigt enkelt göra dem med råa kanter.
Although the finished labels are sewn as to turn them inside out - you can very easily make them with raw edges.
Istället för att göra som när man vänder något ut och in och syr med rätsidorna mot varandra så lägger man bakstycket på baksidan med avigsidorna mot varandra.
Instead of doing like when you turn something inside out and sew with right sides facing each other you put the cover on the back with wrong sides together.
Sedan hoppar jag helt enkelt tillbaka och syr den första linjen en gång till och hoppar över den linje som annars skulle sytt ihop tygstyckena.
I then simply jump back and sew the first line again and skip the line that would otherwise stitch the pieces together.
Designs: Vintage Cross-stitch Tags from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment