Thursday, November 24, 2016

What’s in or under the tree? - 2


Tomtar i alla de former tycker jag är urgulligt. Detta lilla tomtehuvud fastnade jag för men förstod inte riktigt hur den skulle göras. Då finns det bara en sak att göra och det är att öppna designen i Premier+ Ultra Modify. Där kan jag ”köra” designen både i design Player och även hoppa färg för färg.

Santas in all different types, I think are super cute. This little Santa head I wanted to do I but did not quite understand how it would be done. Then there is only one thing to do and that is to open the design in Premier+ Ultra Modify. Where can I "run" the design both in the Design Player and even jump color for color.

Har man gjort ITH (in-the-hoop) designs så vet man ganska väl hur det ska göras. Här var jag inte helt överens om placeringen av bakstycket så jag tog helt enkelt och ändrade placeringen på den genom att ändra plats på färgen så den syddes näst sist. 

Have you done the ITH (in-the-hoop) designs you know pretty well how it should be done. Here I was not in complete agreement about the placement of the reverse side so I simply took and changed position on it by changing the position of the color so it was sewn next to last.


Dessutom så infogade jag ett färgbyte så att mössan syddes med rött och skägget med vitt. Smart att kunna göra så.
In addition, I inserted a color change so that the hat was sewn in red and the beard in white. Smart to be able to do so.

En annan sak ni ska tänka på när det gäller applikations designs och ITH designs är att slå av ”Color Sort” funktionen när ni exporterar designen till ett broderiformat i Premier+ Ultra Embroidery Software.
Another thing you should consider when it comes to appliqué designs and ITH designs is to turn off the "Color Sort" feature when you export the design to an embroidery format in Premier + Ultra Embroidery Software.

Designs: #297 Under the Tree from Husqvarna Viking

2 comments: