Sunday, November 27, 2016

What’s in or under the tree? - 4


Hjärtan i filt som också kan göras freestanding genom att antingen sy på ett lager filt på baksidan eller så stygnsätter man en linje runt hjärtat så det blir som en ITH design.


Återigen är broderiet från kortet Holiday Creator – en minikollektion med massa fina små broderier som kan användas som dekorationer.

Hearts in felt that can also be made freestanding, either sew on a layer of felt on the back or digitize a line around the heart so it becomes like an ITH design. Once again, the embroidery is from the card Holiday Creator – a mini collection with lots of lovely small designs that can be used as decorations. 

Det allra enklaste sättet att lägga till en linje för en ITH design där vi enbart vill sy fast en baksida är att ta in broderiet i Quilt Block Wizard i Premier+ Ultra. Jag har tidigare beskrivit hur det går till här.

The simplest way to add a line for the ITH design where we only want to sew a back is to bring in the embroidery in Quilt Block Wizard in Premier+ Ultra. I have earlier described how it works here.
Designs: #294 Holiday Creator from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment