Sunday, December 11, 2016

Angels - 2

För att göra färdigt min grytlapp så har jag använt mig av Quilt Block Wizard samt Create delen i Premier+ Ultra Embroidery System. Jag har beskrivit detta hur man gör i Quilt Block Wizard vid ett flertal tillfällen i min blogg. För själva quiltmönstret så ville jag ha något som matchade den underbara ”freebien” i form av en liten ängel. Vad passar bättre än änglar?  
To finish my potholder so I have used the Quilt Block Wizard and the Create part in the Premier + Ultra Embroidery System. I have described this how to do it in  the Quilt Block Wizard, on several occasions in my blog. For the quilt pattern so I wanted something that matched the wonderful "freebie" in the form of a little angelWhat is more suitable than angels?
Ängeln var en söm i mitt Premier+ Ultra Embroidery Software som jag importerade och sedan förstorade lite för att därefter exportera till My Motifs för att använda som ett quiltmönster.
The Angel was a seam in my Premier + Ultra Embroidery Software that I imported and then enlarged a bit and then exported to My Motifs for use as a quilt design.

Designs: Weihnachts Freebie 2 – Doodle -Engel from  Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment