Thursday, December 1, 2016

Cleaning Sewing Machine

När man syr mycket samlas damm i maskinen. Det är viktigt att göra rent maskinen regelbundet så kommer den både hålla och sy bättre.
When you sew a lot there are a lot of dust collected in the machine. It is important to clean the machine regularly, it will both keep and sew better.
Min Emerald 118 använder jag mest för att sy ihop saker medan min andra maskin broderar. För att komma åt att göra rent måste jag skruva bort stygnplåten. Det går i och för sig med lite trix att göra det med skruvmejseln som följde med.
My Emerald 118, I use mostly to sew things while my other machine embroiders. To access to clean I have to unscrew the needle plate. It goes in and out with some tricks to do it with the screwdriver that came with.
Men det är betydligt lättare med en lite skruvbits (eller vad det nu heter).
But it is a lot easier with a little screw bits (or whatever it's called).

No comments:

Post a Comment