Tuesday, December 20, 2016

Elegant but neutral earbud holder


Hållarna för headsetet till mobiltelefonen är perfekta att göra i fuskskinn och ullfilt.
The holder for the headset to the mobile phone is perfect to do in fake leather and wool felt.

Jag börjar med att limma fast skinnbiten på det rivbara mellanlägget med vattenlösligt limstift. Sedan låter jag det torka några minuter. Försök att bara sätt lim i mittenpartiet.
I begin by gluing the leather piece in place on the tear away stabilizer with water soluble glue stick. Then I let it dry for a few minutes. Try to put glue only in the middle portion.

När framsidan är klar limmar man fast alternativt tejpar fast ullfilten på baksidan. Sy sedan den yttre linjen.
When the front is completed glue alternatively tape the wool felt on the back. Then sew the outer line.

Därefter är det bara att riva bort mellanlägget och klippa med någon millimeters marginal runt den yttre linjen.
Then, just tear away the stabilizer and cut with one millimeter’s margin around the outer line.

Slutligen sätts tryckknappar i plast fast.
Finally set in push buttons in plastic.

No comments:

Post a Comment