Friday, December 2, 2016

Lace decorations for a small Christmas Tree

Jag har en pytteliten bordsjulgran som jag haft i många år. Det får inte plats så mycket i den men lite små spetshängen blir bra. I år behövde jag fylla på med några hängen och de broderade jag ifrån kortet Christmas Lace Kit.
I have a tiny desktop Christmas Tree that I've had in many years. There is not place for so much in it but some small lace pendants are great. This year, I needed to stock up on a few pendants and those I embroidered from the collection Christmas Lace Kit.
Denna gång var jag lite ”djärv” – jag förminskade storleken (”resize”) med ca 20% i Premier+ Ultra, broderade med vanlig sytråd och lastade på 8 stycken små hängen i en båge. En trasslade till sig maskinen stod och stampade och det gick inte att göra något så det blev bara 7 till slut.
This time, I was a little "daring" – I reduced size ("resize") with about 20% in Premier+ Ultra, embroidered with regular sewing thread and loaded on 8 small pendants in a hoop. One was messed up - the machine stood and stomped, and as I was unable to do anything there was only 7 in the end.
Det är svårt med spets i alltför små storlekar – skönheten kommer fram bättre när de är lite större – men resultatet blev helt acceptabelt. Nu ligger de uppspända på tork. Att spänna upp spetsen på korkmattan är suveränt – prova.
It is difficult with lace in too small sizes – the beauty comes out better when they're a little larger – but the result was quite acceptable. Now they lie stretched out to dry. To pin the lace on a cork mat is superb – try it.

Designs: Christmas Lace Kit from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment