Friday, December 9, 2016

Lace Necklace


Jag har broderat en lång bård av spets. Min tanke är att göra ett sk. choker halsband.

I have embroidered a long border of lace. My thought is to make a so-called choker necklace.
Nu är ju inte själva spetsdelen lika med omkretsen på min hals men det är avsiktligt för jag ska sätta dit satinband som jag kan knyta halsbandet med. Vill man göra spetsdelen längre får man sätta ihop flera delar i sitt Embroidery Software, vilket jag tycker blir enklast och snyggast.
Now the lace part is not equal to the circumference of my neck but it is intentional I will sew on satin ribbons that I can tie the necklace with.  If you want to make the lace part longer, you get to put together several elements of it in your Embroidery Software, which I think will be the easiest and prettiest.
Jag klipper två bitar av ett satinband som är i samma bredd eller aningen smalare än själva halsbandsdelen. Sedan lägger en del mot ena sidan och syr fast. Jag viker ut bandet och syr fast delen igen så att den lilla sömsmånen täcks. Sedan upprepar jag på andra sidan.

I cut two pieces of the satin ribbons that are of the same width or slightly narrower than the necklace part. Then put one part on one side and sew it to the lace. I fold out the ribbon and sew part again so that the tiny seam allowance is covered. Then I repeat on other side.

Därefter är det bara att mäta en längd som gör att du kan knyta halsbandet. Klipp av ändarna snett eller försegla dem med värme.
Then it is just to measure a length that allows you to tie the necklace. Cut off the ends diagonally, or seal them with heat.

4 comments: