Thursday, December 29, 2016

Looking back on 2016 - 2

Att infoga ett färgbyte är väldigt bra att kunna göra eftersom det ger möjlighet att dels stanna designen som när man syr applikationer eller när man vill dela en design. Här har ni både en tutorial på detta samt att sy en grytlapp.
To insert a color change is very good to do because it offers the possibility to stop the design when you are sewing appliqués or when you want to split/cut apart a design. Here you have a tutorial on this, as well as to sew a pot holder.
I maj så kom äntligen min stora metallbåge där man kan fästa tyget med magneter. Mitt första projekt för detta blev en kjol i väldiga kontraster.
In May, came finally my big metal hoop where you can fasten the fabric with magnets. My first project for this became a skirt of vast contrasts.
Efter att ha fått mersmak för kontraster, svart/vitt och kjolar så gjorde jag ytterligare en kjol i samma stil men nu kanske ett mer ”diskret mönster”.
After getting a taste of contrasts, black/white and skirts I did another skirt in the same style but now perhaps in a more "subtle pattern".
I juni var vår lilla ekorre Nalla i farten och hittade på massa bus. Bland annat så fick hon för sig att stoppningen på en stol skulle var utmärkt bomaterial. Sedan tyckte hon att serveringen av mat inte sköttes punktligt så hon hoppade in genom ett fönster. 
In June, our little squirrel Nalla was around and there was a lot of mischief. Among other things, so she got the idea that the upholstery on a Chair would be excellent nesting material. Then she thought that the serving of food was not on time so she jumped in through a window.
Men jag sydde också en del andra kläder under sommaren som denna röda klänning som faktiskt blev sydd av ett underlakan eftersom jag ville prova en ändring på ett mönster. Som jag älskar den klänningen.
But I also sewed some clothes during the summer as this red dress that was sewn from a sheet because I wanted to try an alteration on a pattern. I really love that dress.
Jag sydde även en lavendelpåse med ett fint Lavendel-monogram som är ett freebie alfabet. Jag började tutorialen i juni och fortsatte in i juli med den.
I sewed a lavender bag with a nice Lavendel monogram which is a freebie alphabet. I started the tutorial in June and continued into July.
Mitt i sommaren hittade jag en gul klänning för en otroligt billig slant på REA. Den piffade jag upp med svarta applikationsblommor. Så snygg den blev och massor av komplimanger har jag fått för den. En riktigt kvinnlig klänning med vidd i kjolen. Men allt var inte bara fantastiskt utan det höll på att sluta riktigt eländigt. Men när allt ser som mörkast ut kommer ideerna och då stygnsatte jag en enkel applikationsblomma i Premier+ Ultra och till den finns en tutorial.
In the middle of the summer, I found a yellow dress for an incredibly cheap coin on sale. I spruced it up with black appliqué flowers. It really turned out beautiful, and I have been given lots of compliments for it. A very feminine dress with width in the skirt. But all was not just wonderful it almost ended in a misery. But when thing looks the darkest, the ideas pop up and then I digitized a simple appliqué flower in Premier+ Ultra and it includes a tutorial.
Som jag sagt tidigare så sydde jag en hel del kläder denna sommar och förutom klänningarna så blev det två ärmlösa toppar från ett gratismönster.
Like I said before I sewed a lot of clothes this summer, and besides the dresses so there were two sleeveless tops from a free pattern.
Eftersom jag cyklar till så ville jag ha ett enkelt sätt att ha mobiltelefonen så jag kunde lyssna på musik. Därför blev det en enkel väska att ha om halsen. Den har visat sig praktiskt för många andra ändamål förutom cykling. Att använda ett ”Motif” ur Embroidery Software som Quiltmönster visade jag hur man gör för att sedan använda på den lilla väskan.
Since I ride my bike to work I wanted to have an easy way to have my mobile phone so I could listen to music. Therefore, it became a simple bag to wear around the neck. It has proved useful for many other purposes apart from cycling. To use a "Motif" from the Embroidery Software as a quilt pattern was also something I showed how to do and then use on the little bag.
I augusti så ägnade jag mig åt att tänja på gränser av olika slag. Bland annat att utnyttja stuvbitar jag köpt i en rulle från IKEA till att göra en grytlapp nästan ITH.
In August so I devoted myself to push the boundaries of various kinds. Among other things, to use fabric scraps I bought in a roll from IKEA to make a potholder almost ITH.
Men det roligaste var att skapa figurer av text och manipulera texten så att den fick olika storlek och form i mitt Premier+ Ultra Embroidery Software.
But the funniest thing was to create shapes from text and manipulate the text so that it got different sizes and shapes in my Premier+ Ultra Embroidery Software.
När man hör Origami tänker man på papper men jag provade att använda tyg för att göra ett par fjärilar.
When you hear Origami you think of paper but I tried to use the fabric to make a couple of butterflies.

No comments:

Post a Comment