Friday, December 23, 2016

Necklace from “fake leather”


Jag har tidigare gjort ett halsband med en 3 D effekt som jag gillar jättemycket. Därför var det inte så svårt att bestämma sig för att göra ett liknande halsband som ska matcha klänningen jag dekorerat med ett liknande broderi. Broderiet är från en kollektion som heter Elegant Embellishments och där finns många fina broderier som man kan sy smycken och andra accessoarer av.

I have previously made a necklace with a 3 D effect that I like very much. Therefore, it was not so difficult to decide to make a similar necklace to match the dress I have embellished with an embroidery design. The embroidery is from a collection called "Elegant Embellishments" and there are many fine designs which you can sew jewelry and other accessories from.


Jag förminskade mitt smycke en aning i Premier+ Ultra Embroidery Software och använde mig av ”riktig Resize”. Skillnaden i detta är att även stygnantalet ändras. Men det är inte alltid så att alla broderier går att förminska eller förstora utan att det blir förvanskningar. Man får helt enkelt prova sig fram – en tumregel brukar vara runt 20% men jag har lyckats bra med större förändringar och även haft mindre framgång med mindre förändringar. Som sagt man får prova sig fram

I reduced the size of my “jewelry” a bit in Premier+ Ultra Embroidery Software and used "real Resize". The difference in this is that the stitch number is changed. But it is not always so that all designs can be reduced or enlarged without distortion. You simply must go through “trial and error” — a rule of thumb tends to be around 20% but I've done well with larger changes but also had less success with minor changes. That said, you simply must try it out.
Här ser ni halsbandet tillsammans med klänningen. Inte exakt samma mönster men i samma stil så de matchar. Visst passar den bra till den randiga klänningen. Jag trivs jättebra med den här typen av halsband och att kunna brodera halsband som matchar klädseln är ju fenomenalt. Släpp loss fantasin och kreativiteten.
Here you can see the necklace with the dress. Not the same pattern but in the same style so they match. It certainly matches the striped dress, don’t you agree? I really like this type of necklace and to be able to embroider a necklace that matches the clothes is phenomenal. Unleash your imagination and creativity.

No comments:

Post a Comment