Wednesday, December 14, 2016

Red Christmas Hearts - 2

      

I stället för att klippa hoppstygnen mellan de franska knutarna med en sax och pincett som föreslogs…
Instead of cutting the jump stitches between the French knots with a pair of scissors and tweezers as proposed ...
…så tog jag en textiltuschpenna i rött och duttade på hoppstygnet.
... I took a textile pen in red and dabbed on the jump stitch.
Så syns det knappt.
Then it is hardly visible.

Designs: BRODERTE JULEHJERTER from Syskolen

1 comment: