Thursday, December 15, 2016

Red Christmas Hearts - 3

      

De röda filtkulorna gjorde jag av lite röd ull och såpvatten.
The red felt balls I did from some red wool and soapy water. 
Det är ganska enkelt. Doppa ullen i såpvatten och krama ihop samtidigt som du kramar ut så mycket vatten som möjligt. Sedan är det bara att rulla och rulla mellan handflatorna. Man kan behöva doppa i såpvattnet någon/några gånger.
It's pretty simple. Dip the wool in soap water and squeeze together while you squeeze out as much water as possible. Then just roll and roll between your palms.You might have to dip the felt ball in the soapy water once or twice.

Designs: BRODERTE JULEHJERTER from Syskolen

No comments:

Post a Comment