Tuesday, January 17, 2017

Bracelet - 3

Har ni nu skapat er design? Bra, då ska jag visa hur ni syr ut den på er brodérmaskin. Börja med att öppna designen i er maskin.
Have you created your design? Good, then I will show how to sew it on your embroidery machine. Start by opening the design in your machine.
Materialet till detta armband är en bit SnapPap, lite tjockare ullfilt samt ett tunt bomullstyg.
The material for this project is a piece of SnapPap, thicker wool felt and a thin cotton fabric.
Spänn rivbart mellanlägg i en brodérbåge.
Hoop tear-away stabilizer in a hoop.
Sy nu den första placeringslinjen.
Sew the first placement line.
Lägg SnapPap ovanpå den linjen. Jag strök lite limstift inuti den rektangeln sedan fick materialet torka några minuter.
Put SnapPap on top of the line. I put a little glue stick inside the rectangle then the material got to dry for a few minutes.
Därefter sys den andra Basting Line som fäster materialet på mellanlägget.
Then the second Basting Line that attaches the material to the stabilizer is sewn.
Nu är det dags att sy den dekorativa fyllytan eller vad ni valt. När jag tänker efter skulle det vara himla fint med text på armbandet.
Now it is time to sew the decorative fill pattern or whatever you choose. When I think about it, it would be amazingly fine with text on the bracelet.

Ta sedan bort bågen ur maskinen. Nu ska vi fästa filtbiten på baksidan. Det gör jag genom att sätta lite snabbtorkande hobbylim inuti rektangeln.

Then remove the hoop from the machine. Now let's attach the felt piece on the back. I do this by putting a little quick-drying hobby glue inside the rectangle.
Om man är känslig mot ullfilt som jag använt kan man även lägga på en bit bomullstyg. Jag strök på Vliesofix vilket kommer hjälpa den att ligga på plats. Sedan fäste jag även det med limstift. När det torkat, man kan ju även fästa med tejp, så sätter man tillbaka bågen i maskinen. Jag ville inte använda strykjärnet eftersom jag kommer att behöva klippa bort en del av bomullstyget.
If you are sensitive to wool felt that I've used, you can also add on a piece of cotton fabric. I added fusible web to the cotton fabric which will help it to stay in place. Then I put some glue stick to secure that piece as well. When it has dried, you can also attach with tape, you put it back in the machine. I don't want to use the iron as I want to cut away some of the fabric from the cotton fabric.

Nu ska Triple Stitch sömmen sys. Jag tar upp bägge trådarna till ovansidan.
Now Triple Stitch the seam is sewn. I bring the bobbin thread to the front.

Därefter är allt sytt. Nu är det bara efterarbetet som kvarstår. Klipp bort bomullstyget längs med linjen. Därefter kan du även stryka fast bomullstyget med Vliesofixet.

Then everything is sewn. Now, it is only some work that remains. Trim the cotton fabric along with the line. Then it is time to fuse the cotton fabric with the fusible web to the felt with an iron.

Därefter tar man bort alla tråckelsömmar och river sedan bort mellanlägget. Slutligen tar man en rullkniv och linjal och skär med ca 1–2 mm avstånd från trippelsömslinjen.

Then to remove all basting stitches and remove the tear away stabilizer. Finally, take a ruler and a rotary cutter and cut by about 1-2 mm distance from the Trippel Stitch line.

Sedan är det dags för att fästa några trådar i ena sidan och en knapp i den andra.
Then it's time to attach some threads in one side and a button in the other.


Ta en nål och stick nålen från baksidan upp och över ett stygn ner till baksidan igen, som de gröna punkterna indikerar.

Put the threads from the reverse side over a stitch on the right side and down again, as the green spots indicates.

Trådarna håller man samman genom att sicksacka över dem med symaskinen. Knyt en knut i änden.
The threads keep together by zigzagging over them with the sewing machine. Tie a knot in the end.

I andra änden ska det sitta en knapp och har du aldrig upptäckt tjusningen med att sy i knappar med symaskinen så prova.

At the other end, it should sit a button and you have never discovered the allure of sewing on buttons with the sewing machine please try.

Nu är armbandet färdigt. Du kommer säkert vilja sy flera och experimentera med olika detaljer.

The bracelet is now finished. You will surely like to sew more and experiment with different details.
Digitized in Bernina Embroidery Software 8 Designer Plus

No comments:

Post a Comment