Sunday, January 22, 2017

Buttonholes - 2

I mitt förra inlägg visade jag ett exempel på ett knapphål jag gjort själv.
In my last post, I showed an example of a buttonhole I made myself.
Nu har jag bestämt att jag kommer att använda det knapphål jag gjorde i går i Premier+ Ultra. En bra sak med den provbit jag gjorde var att jag kunde prova att det knapphålet var avsett för fungerade. Jag tror att det kommer bli ganska bra. Åtminstone så jag i nuläget ”kör vidare”.
Now I have decided that I will use the buttonhole I did yesterday in Premier+ Ultra. One good thing with the test piece I made was that I could try the buttonhole was intended to work. I think it will be pretty good. At least so good that I’ll “go ahead".

Vad blev då resultatet? Jo en halsduk som jag utnyttjade ytterligare en bit av den fleece jag hade kvar från ponchon jag sydde.
What was the result? Well, a scarf that I made use of another piece of fleece I had left from the poncho I sewed.

Jag tycker faktiskt att resultatet blev riktigt bra bara att på ”fri hand” och genom att lägga en bit fleece runt halsen och måtta hur och var jag ville ha knapphålet. Kanske skulle jag gjort knapphålet 1/2 till 1 cm kortare men det får tiden utvisa.
In fact, I think the result was really good, just on the "free-hand" and by adding a piece of fleece around the neck and measure how and where I wanted buttonhole. Maybe I could have made the buttonhole 5-10 mm shorter but only time can show that.
När det är kallt och blåsigt ute är det viktigt att hålla halsen varm så man inte får ont i halsen man vill ju inte att det ska kännas så här.
When it's cold and windy out there, it's important to keep your neck warm so you do not get a sore throat you do not want it to feel like this.

I mitt nästa inlägg ska jag visa er hur enkelt det är att göra ett knapphål.
In my next post I'll show you how easy it is to make a buttonhole.

Premier+ Ultra is the Embroidery Software used for this buttonhole

No comments:

Post a Comment