Tuesday, January 24, 2017

Buttonholes - 4

Hur gjorde jag då min halsduk? Ja, det var som sagt lite ”trial and error” – kanske inte så mycket error….
Jag hade kvar en bit fleecepläd sedan jag gjorde min älskade poncho och den har räckt både till en halsduk i form av en krage, en liten kanin och nu denna halsduk. Men nu är det en jätteliten bit kvar så jag vet inte vad jag kan göra mer av dem.
How I made my scarf? Well, it was a bit "trial and error" – maybe not so much error ....
I had left a piece of the fleece throw since I did my beloved poncho and has been sufficient to make both to a scarf in the form of a collar, a small rabbit and now this scarf. But now it is a very small piece left so I do not know what I can do more of it.
Nåväl det var en lång utläggning. Jag tog en bit fleece som var drygt 120 cm lång men inte speciellt jämn i kanterna. Vidden var runt 40 cm från början. Denna la jag runt halsen och korsade fram som den skulle ligga. Längden var hyfsat bra men bredden behövde justeras. Så när jag var klar över det så blev längden ca 108 cm (skulle nog tagit 110 för att det är jämnare men nu blev det så). Bredden skar jag ner till 25 cm. Jag använde linjal och rullkniv för att få det hyfsat rakt längs alla kanter. Därefter så måttade jag var jag ville att knapphålet skulle vara och ungefär hur brett det skulle vara genom att stå framför spegeln. Ni kan se på skissen ovan hur det blev, knapphålet startar ca 28.5 cm från den ena kanten.
Well it was a long exposition. I took a piece of fleece that was just over 120 cm long but not very even at the edges. The width was about 40 cm from the beginning. This I wrapped around the neck and crossed it as it should be. The length was fairly good but the width had to be adjusted. So, when I was done that length was approximately 108 cm (would probably have taken 110 because it is smoother but now it was so). The width, I cut down to 25 cm. Using ruler and rotary cutter to get it straight along all edges. Then I measured where I wanted to buttonhole should be and about how wide it should be by standing in front of the mirror. You can see in the diagram above, how it was, button hole starts approx. 28.5 cm from one end.
För att vara någorlunda säker på att knapphålet funkade både i det utförande jag stygnsatt det samt för halsduken sydde jag en provbit.
To be reasonably sure that the button hole worked both in the performance I digitized it as well as for the scarf, I sewed a test piece.
Sedan var det bara att brodera knapphålet. För att placera knapphålet och framför allt själva öppningen av knapphålet där jag ville ha det så skrev jag ut en pappersmall från mitt Software. Denna passade jag in efter markeringen på fleece halsduken. Jag använde vattenlösligt mellanlägg på toppen för att stygnen inte skulle sjunka in.
Färdig och jag är jättenöjd. Tänk vad en fleecepläd POLARVIDE från IKEA räckte till mycket bra saker.
Then it was just to embroider the buttonhole. To place the buttonhole and, above all, the actual opening of the buttonhole where I wanted it I printed a paper template from my Software. This I matched to the “marking” on the fleece scarf. I used water soluble stabilizer on top of the fleece so the stitches would not sink in. Finished, and I'm really happy. Imagine what the fleece throw POLARVIDE from IKEA handed to good things.

Premier+ Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment