Thursday, January 26, 2017

More buttonholes combined with ITH - 1

Knapphål var kul att arbeta med och speciellt att kombinera dem med en design. Kan man sen dessutom göra ett litet ITH projekt så är det ännu bättre.
Buttonholes were fun to work with and especially to combine them with a design. If you can then make a little ITH project it's even better.
Jag har gjort ett mycket praktiskt fodral för pappersnäsdukar. Prototypen här är jag ganska nöjd med men borde gjort öppningen ca 2 cm större. De fungerar men saker och ting kan alltid bli optimalare – nåja nästan alltid… kanske…
I have made a very practical case for paper tissues. The prototype here I am pretty happy with but should have done the opening approximately 2 cm larger. It works, but things can always be more optimal – well almost always ... maybe ...

Designs: Digitized in Premier+ Ultra Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment