Tuesday, January 31, 2017

More buttonholes combined with ITH – 5


I detta avsnitt ska vi förse knapphålet med några dekorativa detaljer. I Premier+ Ultra finns många fina dekorationer du kan använda. För att göra en liknande som jag gjorde så gör du som följer:
Om du följer med i processen avsnitt för avsnitt öppnar du den vp3 eller vp4 fil som du exporterade i förra avsnittet i Premier+ Ultra.
In this section, we’ll provide the buttonhole with some decorative details. Premier+ Ultra offers many fine decorations you can use. To make one like I did do the following:
If you follow the process section for section, open the vp3 or vp4 file that you exported in the last section of the Premier+ Ultra.

23. Med designen vald ska du se till att du har en Hoop Size som täcker knapphålet plus dekorationen. Jag har valt bågen MidSize 170x100 mm.
24. Om designen inte är centrerad gör du det i Alignment och Center in Hoop.

23. With the design selected, make sure that you have a Hoop Size that covers the buttonhole plus the decoration. I have chosen the Hoop MidSize 170 x 100 mm.
24. If the design is not centered, you do that in Alignment and Center in the Hoop.
25. Gå till Frame i menyraden. Kryssa för Flourish och välj Light 1 Nr 8.
26. Välj Size Options och ändra Size från 30 till 10. Tryck Apply. Nu kommer designen dyka upp på skärmen.
25. Go to Frame in the Menu Bar. Check the Flourish and select Light 1 # 8.
26. Select Size Options and change the Size from 30 to 10. Press Apply. Now the design should appear on the screen.27. Zooma in och flytta designen på den hänger ihop med knapphålet.
27. Zoom in and move the design so it aligns with the buttonhole.

28. Med den dekorativa designen fortfarande markerad gör du en Duplicate.
28. With the decorative design still selected, make a Duplicate.

29. Med den duplicerade designen vald klickar du på pilen ovanpå designen så du vänder designen.
29. With the duplicated design selected, click the arrow on top of the design so you flip the design.

30. Flytta upp den andra designdelen till toppen av knapphålet. Zooma in och finjustera.
31. Gå till Home i menyraden och välj Combine All. Nu har jag visserligen olika färger på de olika elementen och även om jag gör en Color Sort så blir det två färger. Vill du sy i samma färg så kan du bara göra det i maskin eller så kan du byta till samma färg innan du gör en Color Sort. Ordningen ska däremot vara att knapphålet sys först och därefter de dekorativa elementen.
32. Spara designen som en vp4 design om du vill fortsätta att göra näsduksfodralet. Annars exporterar du till vp3 eller annat broderiformat din maskin läser.
30. Move up the other design element to the top of the button hole. Zoom in and fine-tune.
31. Go to Home in the menu bar and select Combine All. Although I now have different colors for the various elements and even if I do a Color Sort there will be two colors. Do you want to sew in the same color you can do it in the machine, or you can change to the same color before you make a Color Sort. The order shall be that of the buttonhole is sewn first and then the decorative elements.
32. Save the design as a vp4 design if you want to continue making the Tissue Case. Otherwise, export to vp3 or other embroidery format your machine reads.
I nästa avsnitt ska vi börja på näsduksfodralet som blir en ITH (in-the-hoop) design.
In the next section, we'll start on the Tissue Case that becomes an ITH (in-the-hoop) design.
Premier+ Ultra Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment