Monday, January 2, 2017

Needle Case - 3

I dagens inlägg tänkte jag gå igenom vilka moment man ska göra för att skapa detta nålbrev ITH.
Ordningen i vilken de olika stegen ska sys i det färdiga nålbrevet är följande:
1. En Basting Line med 4.5 mm långa stygn som sys på mellanlägget som en placeringslinje
2. En Basting Line med 4.5 mm långa stygn som syr fast det översta lagret filt på mellanlägget
3. Designen
4. Texten
5. Markeringar vid sidan och botten som gör att du kan lägga fickan rakt samtidigt som bottenmarkeringen visar vilken sida som är upp och ner.
6. En linje som syr ihop framsida, baksida och ficka och som består av en Trippel Stitch.
In today's post, I thought I’d go through the steps to create this Needle Case ITH.
The order in which the various steps to be sewn in the Needle Case ITH are:
1. A basting Line with 4.5 mm long stitches sewn on the stabilizer as a placement line
2.  A basting Line with 4.5 mm long stitches which sews the top layer of the felt onto the stabilizer.
3. The design
4. The text
5. Markings on the side and bottom that allows you to add your pocket straight while the bottom mark shows which side is up and down.
6. A line which sews the front, back and pocket together, which consists of a triple stitch.
Men hur stygnsätter man då ett sådant Nålbrev:
Nu börjar jag inte med de två tråckelsömslinjerna (Basting Lines) utan jag börjar med att ”rita upp” själva linjerna som ska sy samman alla filt lager till detta nålbrev. När jag talar om att ”rita upp” i detta sammanhang innebär det att jag sätter stygnpunkterna för att skapa linjerna som ska sy ihop alla filt lager – dvs. punkt 6 ovan. När jag vet bredd och höjd så gör jag linjer enligt följande skisser med Triple Stitches och ni kan använda en aningen längre stygnlängd, ca 2.2 – 2.4 mm. Min design är lite drygt 130 mm bred och 100 mm hög.
But how do you digitize this kind of Needle Case ITH:
Now I do not begin with the two Basting Lines, I begin to "draw" the lines that will sew together the felt layers of the Needle Case. When I speak of the "drawing the lines" in this context I mean that I put the stitch points to create lines that will stitch together all the felt layers - i.e. paragraph 6 above. When I know the width and height I make the lines per the following sketches with Triple Stitches and you can use a slightly longer stitch length, about 2.2 - 2.4 mm. My design is a bit more than 130 mm wide and 100 mm high.
Jag börjar i mitten i nederkant och går upp ca 100 mm.
I start in the middle of the lower line and go up about 100 mm.
Then I go to the left about 65 mm, and then go down 100 mm to the lower left corner of the line.
Sedan blir det en lång linje i nederkant som går ända bort till högra hörnet, dvs 130 mm bort. Sedan upp 100 mm till högra hörnet i den övre linjen.
Then it will be a long line at the lower edge that goes all the way to the right, i.e. 130 mm away. Then up 100 mm to the right corner of the upper line.
Nu ska jag gå med en linje till mitten (65 mm) och lägga dessa punkter ovanpå varandra. Beroende på Embroidery Software går det kanske till på olika sätt. I mitt Premier+ Ultra får jag sätta en stygnpunkt vid sidan om den som jag ska matcha och sedan dra den ovanpå den andra.

Now I'll go with a line to the middle (65 mm) and put these points on top of each other. Depending on Embroidery Software the way to do this can perhaps differ. In my Premier + Ultra I put a stitch point besides the one that I should match, and then drag it on top of the other.
När detta är klart så gör jag 2 stycken Running Stitch linjer som ligger en bit utanför den linje jag gjort nyss – punkt 1 och 2 ovan. Avståndet bestäms av den bågstorlek man använder – jag har använt mig av en 130x180 mm båge. Dessa linjer gör jag med en stygnlängd om ca 4.5 mm. Jag använder även två nya färger här, en på vardera linje. Linjerna är exakt lika stora.
When this is done, I will do two Running Stitch lines that are a bit off the line I made earlier - paragraph 1 and 2 above. The distance is determined by the hoop size to use - I am using a 130x180 mm hoop. These lines are done with a stitch length of approximately 4.5 mm. I also use two new colors here, one on each line. The lines are exactly the same size.
Slutligen gör jag 3 stycken markeringar genom att göra några korta Running Stitch linjer. En vid varje sida en aning ovanför mittlinjen.
Finally, I make three small markings by making some short running stitch lines. One at each side a little above the center line.
En tredje under den nedre linjen så jag vet var botten är. Detta är bra att veta när man ska placera fickan :-) Dessa tre markeringar får även de en ny färg.  Ni ser hur jag gör de små linjerna genom att bara sätta två punkter och sedan ”klarmarkera” mellan varje linje.
A third below the lower line so I know where the bottom is. This is good to know when to place the pocket :-) Those three markings will also have a new color. You see how I'm doing the small lines by just putting two stitch points and then "finish" between each line.
Därefter kan jag börja att stygnsätta nålarna. De är gjorda av Triple stitch linjer. Jag placerar designen i den högra halvan av de linjer som avser att sy samman alla tre filt lager. Därefter så lägger dag till text i mitt Embroidery Software. Välj en font du tycker om. Eller så skriver du själv fritt. 
Then I can start to digitize the needles. They are made of Triple stitch lines. I place the design in the right half of the lines that will sew together all three felt layers. Then, I add text in my embroidery software. Choose a font you like. Or you ca write yourself freehand.
Slutligen ska du nu placera allt i den ordning det ska sys och du kommer att ha hjälp av att ha gjort allt i olika färger. Ordningen i vilket det ska placeras ser du högst upp i punkterna 1–6. Spara designen under valfritt namn och exportera den sedan till ett format din maskin kan läsa. I morgon ska jag visa hur nålbrevet sys ut.
Finally, you must now place everything in the order it will be sewn, and you will have great help by having done all in different colors. The order in which it should be placed, you will see at the top in paragraphs 1-6. Save the design in a name of your choice and export it to a format your machine can read. Tomorrow I will show how the needle case is sewn out.

4 comments:

 1. Vill tacka Dig för att "Du nu planterat en idé" i mitt huvud.
  Att sy mig ett nålbrev, för det är jag i behov av.

  Dollandesign

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kul att du fick bra idéer :-) Det kallas inspiration

   Lotta

   Delete
 2. hi is there any at I can printout the instructions as my pc is down stairs and my machine is upstairs The project looks like I could do this. Thank you
  Carol

  ReplyDelete
  Replies
  1. Carol Select the text and then choose print only selection. This is how I do. Or Select text and paste into Word document and then you can choose columns etc. Then print from there. /Lotta

   Delete