Tuesday, January 3, 2017

Needle Case - 4

Sista avsnittet i denna serie och nu ska jag visa hur jag sydde samman nålbrevet.
The last part of this series and now I am going to show how I sewed the Needle Case.
Börja med att spänna ett tjockt rivbart mellanlägg i en 130x180 mm brodérbågen. Du kan om du vill klistra på ytterligare ett lager mellanlägg om du vill ha mer stabilitet i nålbrevet. I så fall limmar du på det med limstift.
Start by hooping a thick tear away stabilizer in a 130 x 180 mm hoop. You can if you want to add a another layer of stabilizer if you want more stability in the Needle Case. In that case you glue it on with a glue stick.

Sy sedan den första Running Stitch Linjen på själva mellanlägget.
Sew the first Running Stitch line on the stabilizer.

Klipp nu till några bitar filt. Två lite större som täcker det sydda området med marginal och en mindre som ska vara själva fickan. Den får du skära ena kanten på med en rullkniv och linjal, alternativt dra en linje och klippa rakt.
Cut some pieces of felt. Two slightly larger to cover the sewn area with margin and smaller one for the Pocket. That one should have one edge cut straight with a ruler and rotary cutter, or draw a line and cut straight.

Lägg det översta lagret filt över den sydda rektangeln.
Add the top layer felt over the stitched rectangle.

Sy fast den med en andra Running Stitch rektangeln.
Fasten it by sewing the second Running Stitch rectangle.

Nu ska designen och texten sys. Första sys nålarna.
Now, the design and the text will be sewn. First the needles are sewn.

Sedan texten.
Then the text.

Därefter ska vi sy de tre små placeringsmarkeringarna.
Then we'll sew the three small markings.

Ta nu bågen ur maskinen och vänd upp baksidan. Du kan även klippa bort lite hoppstygn på både fram och baksida.
Now take the hoop out of the machine and flip up the back. You can also cut away a some jump stitches on both front and back

Ta en linjal och dra ut strecken på sidorna från de sydda sidmarkeringarna så att du har en bra rak linje som du ser att placera fickan efter sedan.

Take a ruler and draw out the lines from the side markings so that you have a good straight line that you see to place your pocket along.

Jag tog nu lite snabbtorkande vattenlösligt lim och satte inuti rektangeln på baksidan (på själva mellanlägget).
I took a quick-drying water soluble glue, and put inside the rectangle at the back (on the stabilizer).

Lägg nu på det andra filtlagret på baksidan, det ska täcka rektangeln med marginal. Skulle du ha en filtsort som har en rätsida respektive avigsida - så ska avigsidan vara mot mellanlägget.
Now put on the other felt layer on the back, it should cover the rectangle with margin. If you have a felt that has a right side and wrong side - the wrong side should be against the stabilizer.

Lägg nu på fickan med den rakt skurna kanten mot linjen. Du har den tredje markeringen mot den nedre linjen som riktlinje åt vilket håll fickan ska ligga.
Now put the pocket with the straight-cut edge toward the line. You have the third mark below the bottom line as a guideline in which direction your pocket should be placed.

Ett tips sätt lite lim längs kanterna på filten så fickan ligger still. Sätt även tejpbitar i kanterna så biten ligger på plats. Man kan sätta en bit genomskinlig dokumenttejp vid övergången i sidorna och mitten men har du fäst och placerat den ordentligt ska det fungera.

A tip put some glue along the edges of the blanket so the pocket lays still. Put some masking tape pieces at the sides. You can also put a piece of clear document tape at the “overlap” of the pocket in the sides and middle but if have you attached and placed it properly it should work anyway.

Nu ska vi sätta tillbaka bågen i maskinen och den sista Tripel Stitch sömmen ska sys. Se till att inga filtbitar flyttar sig ur position när du sätter dit bågen.

Now, let's put the hoop back into the machine and the last Triple Stitch seam will be sewn. Make sure no felt pieces moves out of position when attaching the hoop.

När sömmen är sydd tar man bort filt och mellanlägg ut bågen och börjar med att ta bort den yttre Running Stitch linjen. Därefter river man försiktigt bort mellanlägget mellan filtlagren och skär därefter med några millimeters marginal längs kanterna.
When the seam is sewn; remove the felt and stabilizer out the hoop and begin by removing the outer line of Running Stitches. Then carefully tear away the stabilizer between the felt layers and cut with a few millimeters of margin along the edges.

Vik ihop nålbrevet och pressa mellan smörpapper så det ligger ihopvikt.
Fold the Needle Case and press between waxed paper so it stays folded.

Placera pappskivan med nålarna i själva fodralet. Så där - det var väl enkelt och snyggt blev det också.

Place the paper piece with the needles in the case. So there it was - very simple and neat also.


2 comments:

  1. thank your for the wonderful instructions

    ReplyDelete
  2. I made two of these cases for friends that are just starting to use there new machines

    ReplyDelete