Tuesday, January 10, 2017

Recycled mobile Case - 2

Jag är faktiskt ganska nöjd med mitt mobilfodral. Kul att kunna återanvända ett gammalt fodral som annars inte skulle varit till någon nytta.
I'm actually quite happy with my mobile phone case. Glad to be able to reuse an old case that otherwise would not have been of any use.
Hur gjorde jag då detta? Jo jag började med att mäta omkrets, längd etc. på min mobil. Jag har ju valt att göra fodralet lite längre för att mobiltelefonen inte ska kunna ramla ut så lätt, alternativt att jag ska kunna sätta dit en tryckknapp. Sedan sprättar jag bort de sömmar jag tidigare sytt. Om bitarna inte är raka så jämnar du till dem.
How did I do this? Well I started to measure the circumference, length etc. on my mobile. I've chosen to make the case a bit longer so the mobile phone should not be able to fall out so easily, or that I should be able to put in a push button. Then I removed the stitches I’d previously sewn. If the pieces are not straight, cut them even.
Därefter tog jag samma ullfilt som jag tidigare använt och en bit av den fleecepläd jag sydde ponchon av.
Next, I took the same wool felt that I previously used and a bit of the fleece I sewed the poncho from. 
Jag markerade mitten på de nya ullfiltbitarna. Se till att klippa dem lite större än de mått du ska ha.
I marked the middle of the new wool felt pieces. Be sure to cut them a little larger than the measurements you should have. 
Lägg sedan de gamla bitarna på de nya och se till att de ligger rakt. För säkerhets skull satte jag lite snabbtorkande lim på baksidan så de låg stilla. Nu är det bara att sätta sig vid symaskinen. Fortsättning följer….
Then put the old pieces on the new and make sure they are straight. For safety's sake, I put some fast-drying glue on the back so they would lay still. Now it is time to sit down at the sewing machine.  To be continued ....

No comments:

Post a Comment