Wednesday, January 11, 2017

Recycled mobile Case - 3

Enklast möjliga eftersom jag valde att sy allt på min Emerald 118. Jag tog en multifärgad tråd i svart/grått/vitt och sicksackade fast den påklistrade filtbiten på den lite större.
The simplest possible because I chose to sew everything on my Emerald 118. I took a multi colored thread in black/gray/white and zig-zagged the glued felt piece onto the larger felt piece. 
Jag upprepade proceduren på den andra sidan.
I repeated the procedure on the other side.
Därefter så ritade jag upp måtten på filttyget. Sedan gäller det att fodra bitarna med fleecen. Jag lade ihop alla 4 bitar men så här i efterhand skulle jag nog ha lagt ihop de bägge grå bitarna först genom. Det blev lite tjockt men det går så välj själva hur ni vill göra. Jag lade på det vita fleecetyget och sydde en söm i överkant.

Then I drew up the dimensions on the felt. Then you must line the pieces with the fleece. I put together all the 4 pieces, but in retrospect I should probably have put together the two grey pieces first. It was a bit thick but it is up to you to choose how you want to do. I put on the white fleece and sewed a seam at the top.

Nu ska fram- och bakstycke passas samman genom att med knappnålar passa samman de fyra hörnen på de fastsydda lapparna med varandra. Se ni det roliga – PIN på mobilfodralet, PIN på nåldynan och knappnålar. Allt hör ihop…….

Now front-and back piece must be fitted together with pins fit in the four corners on the sewn pieces with each other. See the fun – PIN on the mobile case, PIN on the pincushion and pins. All go together....

Jag började med att nåla och sedan tråcklade jag för att det var så tjockt och blev lite buckligt.
I started to pin the pieces together and then I decided to baste them together because it was so thick and became a bit knobby.

Sedan la jag dit en liten hållare i ena sidan i form av ett band. Sy nu med raksöm längs markeringarna. Jag förstärkte vid bandet och sydde sedan raksömmen två gånger. Slutligen skär man längs kanterna men klippt vid bandet så man inte skär av det.
Then I added a small holder on one side in the form of a ribbon. Sew with a straight stitch along the markings. I reinforced where the ribbon is placed and then sewed the straight stitch seam twice. Finally, cut along the edges but use a scissors where the ribbon is so you do not cut it.

Så var fodralet färdigt.

The cellphone case is finished.

No comments:

Post a Comment