Saturday, January 7, 2017

Saturday evening


Idag tar jag det lite lugnt. Det har varit två fullkomligt hysteriska veckor. När jag tittade in i skafferiet så såg jag att nån öppnat ett kexpaket till – förutom det som låg i en plåtburk. Det var väl klart och tydligt att det var kex i den. Tycker ni inte?
Today, I am taking it easy. There have been two absolutely hysterical weeks. When I looked into the pantry so I saw that someone opened another packet of biscuits – besides what was in a tin can. It was clear that there were crackers in it. Don’t you think?

Nej – jag får nog medge att alla inte tänker som jag utan jag få nog arbeta på att bli lite mer transparent och tydlig. För att råda bot på det så gör jag inte som många andra skulle gjort – klistrat på en etikett och skrivit Kex. Nej, jag tar och sätter mig vid datorn och går in i ett av mina Embroidery Software – i detta fall Bernina V8 Designer Plus och skapar några etiketter genom att använda mig av Monogram funktionen. Detta fungerar ju precis lika bra i Premier+ Ultra - det finns en Monogramfunktion där, likaså massa fina etiketter och liknande. Det är bara en smaksak och att jag tyckte jag behövde öva lite mer på Bernina V8 Embroidery Software.
No – I'll probably admit that not everyone thinks like I do, but I need to work on be a bit more transparent and clear. To remedy that I don't do like many others would have done – pasted on a label and written Crackers. No, I sit down at the computer and go into one of my Embroidery Software – in this case the Bernina V8 Designer Plus and create some labels using the Monogram feature. This works just as well in the Premier+ Ultra - there are a Monogram function there as well, also lots of nice labels etc. It's just a matter of taste and that I thought I needed to practice a bit more on the Bernina V8 Embroidery Software.

Eftersom jag ville göra applikationer så gjorde jag en Break Apart på monogrammet, sedan kopierade jag satinsömmen och gjorde om det till en raksöm vilken jag bytte färg på och använde för att sy fast tyget. Därefter så placerade jag objekten i den ordning jag ville att de skulle sys. Det vill säga först raksömmen, sedan texten och till sist satinsömmen.
Because I wanted to make an appliqué I made a Break Apart on the Monogram, then I copied the Satin Seam and made it into a straight stitch which I changed the color on and used to sew the fabric. Then I placed the items in the order I wanted them to be sewn. That is, first the straight stitch seam, then the text and finally the Satin stitch seam.

När jag ändå höll på så gjorde jag en etikett till mina Nespresso kaffekapslar också.
While I was at it I made a label to my Nespresso coffee capsules as well.

Jag började med att plocka fram ett tyg till framsidan och ett till baksidan samt en bit Strykvlies (Vliesofix liknande)  som jag kan fästa mellan de två tygerna. Jag lägger framsidan ner på tyget för framsidan och för att inte få Strykvlies på min strykbräda så lade jag smörpapper emellan. Sedan la jag på Strykvlies och därefter tyget till baksidan.

I started to pick out a fabric for the front and one to the back, and a bit fusible web (Vliesofix) that I fuse between the two fabrics. I put the front side down on the fabric for the front and to not get the fusible web on my ironing board I put waxed paper in between. Then I added the fusible web and then the fabric for the back.

Så var det bara att stryka samman. Nu har jag ett mer stabilt tyg att brodera på.
The it was just to press the fabrics together. Now I have a more stable fabric to embroider on.

Därefter är det bara att spänna mellanlägg i en brodérbåge och sätta igång. Som ni ser sys först den extra raksömmen jag gjorde. Därefter så klipper jag nära den linjen.
Then it is just to hoop stabilizer in a hoop and get started. As you can see the extra Running Stitch line is sewn first. Then I cut close to the line.

Sedan broderas texten.
Then the text is embroidered.

Slutligen satin sömmen. Innan jag sätter fast etiketterna på burkarna så stryker jag dem platta.
Finally the Satin Stitch seam. Before I attach the labels on the tin cans I iron them flat.

Jag använder snabbtorkande lim och fäster dem på burkarna.
I am using quick drying glue and fasten them on the tin cans.

Nu kan man se vad jag har i mina burkar – och man behöver inte gissa.

Now you can see what I have in my tin jars – and you don't have to guess.

No comments:

Post a Comment