Friday, January 6, 2017

What to do on free day

Ja det är mycket man vill göra men även måste. Handla mat är ett måste. Sy och brodera är vill och roligt. Det känns som jag måste klämma in bägge idag. När jag tittade ut i morse var det -15 C kallt, det har varit ner på minus -18 C i natt. När jag öppnade dörren, kom fru Koltrast flygande. Det finns ingen som kan låta så ynklig och pipa som hon. Hon älskar ost i strimlor. Jag vet inte om hon tycker att det är ett substitut för mask. De andra småfåglarna fick nötter. De har det svårt i kylan.
Well there is a lot you want to do but also a lot of musts. Shopping for food is a must. Sewing and embroidering is a want to and fun. It feels like I have to squeeze in both today. When I looked out this morning it was -15 C cold, it has been down to minus -18 C at night. When I opened the door, Mrs Blackbird came flying. There is no one who can sound so pitiful and pipe like her. She loves cheese into strips. I don't know if she thinks it is a substitute for worms. The other small birds got nuts. They have a hard time in the cold.
Idag ska jag även titta vidare på det jag beställde från Panduro och hämtade i går.  Där fanns ett antal band. Visst är nästan pappskivorna de är upprullade på finast? :-)
Today I'm going to look a bit more at what I ordered from Panduro and collected yesterday.  There were several ribbons. On some I think the cardboard discs they are rolled up on are the finest :-)
Men jag hade även beställt sytråd, på fina trådrullar av trä. Love it!
But I had also ordered sewing thread, fine thread reels of wood. Love it!
Idag tänkte jag försöka mig på att sy ett nytt fodral till min mobiltelefon. Jag skulle även behöva sy in ett par byxor – angenämt nöje….
Today I thought I'd try to sew a new case for my cell phone. I would also need to take in a pair of trousers – pleasant fun....
From the TILDA range 

No comments:

Post a Comment