Monday, February 27, 2017

Fun and not so fun and to see the positive


Livet består av både roliga och tråkiga saker, Men det är väl just det som är livet. De senaste veckorna har kantats av många tråkiga saker så man får försöka ta tillvara de roliga för att hålla humöret uppe. Till de tråkiga hör en nära anhörigs död. Med det i perspektiv så kanske inte punkteringen på min cykel i fredags var så mycket att orda om. Även om jag tyckte att det var jobbigt att behöva dra cykeln med en massa kassar på på väldigt hala och isiga vägar i ca 7.5 kilometer. Nåja that’s life.
Life consists of both fun and sad stuff, but it's well precisely what is life. The last few weeks have been marked by some sad things so it is important to take advantage of the fun to keep your spirits up. As for the sad things is the sad death of a close one. With that perspective, maybe the flat tire on my bike last Friday was so much to talk about. Although I thought it was a pain to have to walk with the bike with a lot of bags on the very slippery and icy roads for about 7.5 kilometers. Well that's life.

Ni kan se hur det ser ut på vägarna och det är inte alla ställen det är sandat eller grus. Hade jag kunnat cykla hade dubbdäcken tagit det mesta.
You can see how it looks on the roads and it is not all places it is sanded or gravel. Had I been able to ride the bike the studded tires had taken most.

Till de roliga sakerna hör bland annat att jag efter att ha vänt ut och in på både lådor och skåp faktiskt hittade min charmpack av Tildatyger i lådan som stått på strykbrädan hela tiden. Nåja jag fick bra rensat och städat.
Likaså att jag faktiskt vann en tygpacke i en utlottning jag inte visste om.
For the fun things belong among other things, that after having turned inside out both drawers and cabinets actually found my charm pack of Tilda fabrics in the box which stood on the ironing board all the time. Well I got good order among my fabrics.
Likewise, I actually won a Charm pack in a draw I didn't know about.

Samt att tidningen Fat Quarter äntligen kom.
And that the quilt magazine Fat Quarter finally arrived.

En annan rolig sak är att jag efter workshopen jag var med på mässan börjat leka i mina Embroidery Software och hittat bra och effektiva saker både i Premier+ Ultra och Bernina Designer Plus V8. Så visst finns det positiva saker om man bara tänker efter.
Another funny thing is that after the workshop I attended at the Sewing Festival I’ve started playing in my Embroidery Software and found good and effective things both in the Premier+ Ultra and Bernina Designer Plus V8. So there are positive things if you just think about it.  

No comments:

Post a Comment