Wednesday, February 1, 2017

More buttonholes combined with ITH – 6


Nu när vi är klara med knapphålet så ska vi ta itu med näsduksfodralet. Det kommer att bli en ITH (in-the-hoop) design. Även här kommer jag att göra det i Premier+ Ultra men även om du har ett annat Embroidery Software kan du göra det. Du behöver bara kunna göra vanliga raksömslinjer, dvs Running Stitches samt en sicksacksöm.
Now that we're done with the buttonhole we'll deal with the Tissue Case. It will be an ITH (in-the-hoop) design. This I will also do in Premier+ Ultra but even if you have another Embroidery Software you can do it as well. You just need to be able to do ordinary Straight Stitches, i.e. Running Stitches and a zigzag stitch.

Själva designen kommer att bestå av följande delar:
1.   Placeringslinje för nederkanten av fodralet – Running Stitch med långa stygn
2.   Running stitches som fäster tyg och vadd för framstycket – Running Stitch med långa stygn
3.   Running stitches som fäster tyg och vadd för bakstycket – Running Stitch med långa stygn
4.   Dubbel raksömslinje som syr samman fram- och bakstycke av näsduksfodralet.
5.   Sicksacklinje som sys precis utan för linjen i punkt 4.
The design itself will consist of the following parts:
1.   Placement line for the bottom of the case – Running Stitch with long stitches
2.   Running stitches which attach fabric and batting for the Front - Running Stitch with long stitches
3.   Running stitches which attach fabric and batting for the back – Running Stitch with long stitches
4.   Double line of Running Stitches that sew together the front and back piece of the Tissue Case.  
5.   Zigzag line that is sewn close to the line in paragraph 4.

Materialet du behöver för detta näsduksfodral är följande:
1.   Tyg för fram- och bakstycke. Du behöver ca 36x11 cm till vardera av fram- och bakstycke.
2.   Tunn vadd.  Du behöver ca 18x11 cm till vardera av fram- och bakstycke.
3.   Tryckknapp av plast eller metall
4.   Broderitråd och mellanlägg
The materials you need for this Tissue Case is the following:
1.   Fabric for the front and back cover. You need approx. 36x11 cm to each of the front and back.
2.   Thin batting.  You need approx. 18x11 cm to each of the front and back.
3.   Push button, plastic or metallic
4.   Embroidery thread and inserts
Premier+ Ultra Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment