Saturday, February 4, 2017

More buttonholes combined with ITH – 8

Nu har vi två designs dels det dekorativa knapphålet och dels den ITH design vi gjorde i förra avsnittet. Nu ska dessa fogas samman och bli en och det är viktigt att vi tänker på att alla färger kommer i rätt ordning och att vi inte har samma färger om vi gör en Color Sort. Fråga mig inte hur jag vet det – låt oss bara säga att det kan bli väldigt konstigt med hur olika delar sys.
Now we have two designs - the decorative buttonhole and the ITH design we did in the previous section. Now, these are to be joined together and become one, and it is important that we bear in mind that all colors will be in the right order and that we do not have the same colors if we make a Color Sort. Don't ask me how I know this – let's just say it can be very surprising how different parts are sewn.
Vi börjar att öppna ITH designen i Premier+ Ultra Extra. Återigen sätter jag min Hoop Size till 170x100 mm. Därefter öppnar jag min ITH design.
We begin to open the ITH design in Premier+ Ultra Extra. I set the Hoop Size to 170 x 100 mm. Then I open my ITH design.
Efter detta så går jag till Insert och ”öppnar/infogar” mitt knapphål. Ni ser att det inte hamnar i mitten.
After this, I go to Insert and "open/insert" my buttonhole. You can see that it does not end up in the middle.
Nästa steg blir att gå till ikonen Alignment och göra en Center in Hoop.
The next step will be to go to the icon Alignment and make a Center in Hoop.

Nu kanske man tror att allt är bra men vi ska göra ytterligare en justering. Ni kanske lade märke till att jag hade en tryckknapp på mitt näsduksfodral? Om jag har knapphålet som det är så kommer i mitt tycke knapphålet bli lite felplacerat.
Maybe now you think everything is fine, but we're going to make another adjustment. Perhaps you noticed that I had a push button on my Tissue case?If I have the button hole as it is so, in my opinion the buttonhole to be a bit misplaced.

Därför kommer jag att ta hänsyn till att ca 10 mm kommer att behövas för tryckknappen. Jag använder därför piltangenterna och flyttar upp mitt knapphål så att det blir 10 mm extra från bottenlinjen.
I will therefore take into account the fact that about 10 mm will be needed for the push button. I therefore use the arrow keys and move up my buttonholes so that it becomes 10 mm extra from the bottom line.

Därefter gör jag en Combine All vilket nu kommer resultera i att jag först har mina 5 färger för ITH designen. Sedan mina two för knapphålet. Här kan jag nu konstatera att jag har två blå färger som i en Colorsort skulle gå samman vilket inte är meningen. Jag har nu två val – antingen byter jag färg på en av de två och låter det vara två olika färger. Eller så byter jag färg på den blå delen av knapphålsdelarna så bägge blir gula. Eftersom det inte är någon Color Sort som behöver göras nu så återstår nu bara att se till att färgerna ligger i rätt ordning och det ska vara:
1. Linjen för placering av tyg
2. Basting Line som är 170x100 mm
3. Knapphålet
4. Den andra Basting Line som är 170x100 mm
5. Double Stitch linjen samt efterföljande sicksack
Slutligen sparar du designen samt göra en Export till det broderiformat som maskinen läser.

Then I do a Combine All which now will result in that I first have my 5 colors for the ITH design. Then my two for the buttonhole. Here, I can now say that I have two blue colors which in a Color Sort would go together, which is not the intention. I now have two choices – either do I change the color of one of the two and let it be two different colors. Or I change the color of the blue part of the buttonhole parts so both become yellow. Since there is no Color Sort that needs to be done now what remains is only to ensure that the colors are in the right order, and it shall be:
1. Line for placement of fabric
2. Basting Line which is 170 x 100 mm
3. Button hole
4. The second Basting Line which is 170 x 100 mm
5. Double Stitch line, and the subsequent zigzag
Finally save the design as well as make an Export to the embroidery format your machine reads.
format your machine can read. Because I will continue to work with the
du följer med i processen avsnitt för avsnitt öppnar du först edo filen du sparade under valfritt namn med tillägget ver 1 i förra avsnittet i
Today I improved the length of the buttonhole slightly and made a template that will be very useful for buttonholes. Then I sewed another tissue case

Premier+ Ultra Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment