Sunday, February 5, 2017

More buttonholes combined with ITH – 9

Då är vi framme vid sista delen och nu visar jag hur sy syr ditt näsduksfodral. Börja med att öppna broderier i din maskin.
Förbered nu tygbitarnaDu behöver ett dubbelvikt tygstycke med tunn vad emellan till både fram och bakstycke.
We’ve reached the last part and now I’ll show how to sew your Tissue Case. Start by opening the design on your embroidery machine.
Prepare the fabric pieces. You need a folded piece of fabric with thin batting in between both front and back.
Sätt rivbart mellanlägg i en broderbåge 170x100 mm och sy den första linjen som visar var du ska placera ovansidans vikta kant.
Hoop tear away stabilizer in a hoop 170 x 100 mm and stitch the first line which shows where to place the folded edge of the front fabric.
Placera ut den vikta kanten emot den sydda linjen och sy därefter den första Basting Stitch rektangeln. Den kommer att hålla framstycket på plats.
Place the folded edge against the stitched line right side up and sew the Basting Line rectangle. It will keep the front panel in place.
Därefter sys knapphålet.
Then sew the buttonhole.

När knapphålet är klart lägger du bakstycket med rätsidan mot rätsidan ovanpå framtycket. De vikta kanterna ska matcha varandra.
When the buttonhole is finished, place the back cover with the right side towards the right side on top of the front piece. The folded edges are to match each other.
Sy nu den andra Basting Stitch rektangeln som håller fast bakstycket.
Sew the other Basting Line rectangle that secures the back cover.
Slutligen sys sömmen med öppen nederdel och efterföljande sicksack.
Finally, the open bottom rectangle is sewn with the subsequent zigzag.

Ta sedan ut tygstycket ur brodérbågen. Riv bort mellanlägg och klipp längs sicksack kanten.
Then take out the fabric from the hoop. Remove the tear away stabilizer and cut along the zigzag edge.
Vänd fodralet så rätsidan är utåt. Skär upp knapphålet.
Turn the case so the right side is facing out. Cut up the buttonhole. 
Pressa fodralet och sätt en tryckknapp i ena sidan. Klart - visst var det enkelt.
The press the case and insert a push button on one side. Finished wasn’t it easy?

No comments:

Post a Comment