Friday, February 17, 2017

Sewing Festival – February 2017 - 2

Hemma igen. Jag hade sällskap av en vän i Tyskland via telefonen. Det är häftigt hur dagens teknik ger möjlighet till kommunikation. Jag träffade även en annan god vän på Syfestivalen som jag tog en kaffe med.
Home again. I had the company of a friend in Germany via the smart phone. It's awesome how today's technology provides the opportunity for communication. I also met another good friend at the Sewing Festival which I had coffee with.
Intryck? Mässan heter ju numera Sy & Hantverksfestivalen så det finns en hel del hantverksinslag vilket jag tycker är trevligt. Mycket garn – garn håller fortfarande i sig och i mycket naturliga färger och ull. Väldigt mycket trikåtyger – oftast ekologiska men inte alltid.
Impressions? The exhibition is now called Sewing & Crafts Festival so there are quite a few craft elements which I think is nice. Much yarn - yarn is still popular and in neutral colors and wool. Much of organic knitted fabrics – but not always.
Trött? Alltid efter ca 6 timmars promenerande på mässan. Jag klockade 9560 steg varav ca 2500 var transportsträcka till och från pendeltåget. Det gäller att ha bra skor på sig för man går en hel del runt alla gånga och montrar.
Tired? Always after about 6 hours of walking at the fair. I clocked 9560 steps of which about 2500 were transport route to and from the commuter train. You must have good shoes for walking a lot around all booths.
Men jag tror att jag måste samla mina intryck och sortera upp mina bilder så ska ni få en liten redogörelse för mina intryck och vad jag köpt. Ni kan ju få en liten pre-view av mina kassar. Som alltid – måste jag tillägga – så kunde jag inte motstå att handla på Tyger & Ting. Min absoluta favorit quilt butik. Nu ska jag bara koppla av lite, förbereda middag och sen blir det ett avsnitt av Scandal på Viaplay. Vet ni - jag inser att tillvaron blivit mycket mer digital än bara för ett par år sedan. Vi har datoriserade symaskiner, streamar TV, Smartphones etc etc.
But I think I need to gather my impressions and sort up my pictures, you should get a small presentation of my impressions and what I bought. You can have a little pre-view of my bags. As always - I must add - so I could not resist to shop at Tyger & Ting. My absolute favorite quilt shop. Now I just need to relax a little, prepare dinner and then it becomes an episode of Scandal on Viaplay. You know -  I realize that life has become much more digital than just a few years ago. We have computerized sewing machines, streaming TV, Smartphones etc etc.

Men vi måste väl ända titta på några bilder och det får bli av några vackra kläder som fanns direkt när man kommit in genom kassan.

But surely, we should look at some pictures and it will be some beautiful clothes that were right when you come in through checkout.
Likaså de fantastiska sjalar som ser ut att vara av chiffong med inslag av ull.
Likewise, the stunning scarves that looks to be chiffon with elements of wool.

No comments:

Post a Comment