Sunday, February 19, 2017

Sewing Festival – February 2017 - 4


Eftersom det numera heter Sy & Hantverksfestivalen så finns naturligtvis en del hantverk med textila eller ullinslag. Ett nytillskott som jag fastnade för var YP Hantverk som hade de mest bedårande små fårskinnsprodukter med träinslag. Se bara på de inspirerande bilderna på små "djurstolar".


Since it is now called Sewing & Crafts Festival, there are of course some crafts with textile or wool elements. One new addition that captured my liking was the YP Crafts who had the most adorable little sheepskin products with wood elements. Just look at the inspiring images of the animal chairs.

Själv fastnade jag för dessa som jag köpte med mig hem;
I personally found these so cute that I bought the following:


Ett vitt får.
A white sheep

…och ett svart.
... and one black.

Men även en grå tomte. Nu är det ju inte jul men jag kunde inte motstå den.
But also a gray elf. Now it is not Christmas but I could not resist it.

En hållare för hushållspapper med ett litet får på toppen. Hur sött som helst.
A holder for paper towels with a little sheep on top. How sweet is that.

En annan favorit som jag älskar att titta på är Fingerfärda. Jag har absolut inte tålamodet eller fingrarna för detta eminenta handarbete. Det behöver dock inte betyda att jag inte kan uppskatta det oerhört. Titta och njut av de vackra kuddarna.

Another favorite that I love to visit is Fingerfärda. I have absolutely no patience or fingers for this eminent needlework. It does not mean I cannot appreciate it immensely. Watch and enjoy the beautiful cushions.

Ett par små tetrapacksförvaringar.
A couple of small tetra pack storages.

En tatuerad Nalle.

A tattooed Teddy Bear


Helt bedårande vackra broderier på dukarna.

Absolutely adorable beautiful embroidery on the canvases.

No comments:

Post a Comment