Sunday, February 12, 2017

Sewing with yarn - 6


Hur jag sydde mitt hjärta och några praktiska tips när man syr med garn och tänkte jag redogöra för i de kommande två avsnitten. Att sy med garn kräver en speciell fot som har ett litet hål där garnet precis får plats. I mitt Yarn Couching Kit från Husqvarna så följde det med 2 fötter med olika stora hål, några hållare där garnet ska löpa genom samt en liten ”nål med ögla” samt lite andra tillbehör. Detta kan ju naturligtvis variera mellan olika märken. En rekommendation är att prova på ett antal provbitar innan du sätter igång med ditt projekt.

How I sewed my heart and some practical tips when you are sewing with yarn I thought I would explain in the next two parts. To sew with yarn requires a special foot that has a small hole where the yarn just fit. In my Yarn Couching Kit from Husqvarna there were two feet with different sized holes, some carriers where the yarn run through as well as a small "needle with loop" and some other accessories. This can of course vary between different brands. A recommendation is to try out a variety of test pieces before you start your project.

Jag började med att spänna rivbart mellanlägg i en 130x180 mm brodérbåge.
I started by hooping tear away stabilizer in a 130x180 mm hoop.

Därefter la jag en bit filt ovanpå.
Then I added a piece of felt on top.

Sätt i rätt fot för det garn du använder och har en tråd i matchande färg som både över och undertråd.
Insert the right foot for the yarn you are using and have a thread in matching color for upper thread as well as in the bobbin.

Börja brodera. Ett tips är att hoppa fram till första stygnet och sy med låg fart.
Start embroidering. One tip is to jump to the first stitch and sew with low speed.

När broderiet är klart tar du bort brodérbågen. Låt det vara kvar några ändar på garnet.
When the embroidery is complete, remove the hoop. Let a few centimeters remain on ends of yarn.

Vi ska nu med en nål föra dessa ändar till baksidan. Se till att du inte tar ut hjärtat ur bågen och även att du inte rubbar det ur position. Klipp av bitarna.
We are now using a needle, bring these ends to the back. Make sure that you do not take out the heart out of the hoop or that you do not disrupt it out of position. Cut the pieces.

Sätt nu en bit filt på baksidan.
Now a piece of felt on the back.

Ta nu bort garnet och sy den sista sömmen som är en Running Stitch Line som fäster filten på baksidan.
Now remove the yarn and sew the last seam which is a Running Stitch Line which attaches the felt on the back.

Därefter tar du bort bågen från maskinen. Du kan se ett hjärta med en öppning.
Then, remove the hoop from the machine. You can see a heart with an opening.

Klipp runt hjärtat med några millimeters sömsmån. Ha lite mer filt kvar runt området där öppningen är.
Cut around the heart with a few millimeters the seam allowance. Have some more felt left around the area where the opening is.

Fyll sedan hjärtat med vadd.
Then fill the heart with batting.

Sy ihop öppningen och klipp samma sömsmån.
Sew the opening and clip the same seam allowance.


Du kan nu fästa en bit snöre eller band. Vill du kan du naturligtvis låta en bit snöre sys fast med baksidan. Du väljer själv hur du ska använda ditt hjärta och om du ska ha en hängare eller inte. I nästa avsnitt ska ni få lite praktiska tips och lite erfarenheter från mina provbitar.

You can now attach a piece of string or ribbon. If you want to, you can of course leave a piece of string sewn with the reverse side. You choose how you are going to use your heart and if you are going to have a hanger or not. In the next part I will give you some tips and some experiences from the samples I made.

No comments:

Post a Comment