Monday, February 13, 2017

Sewing with yarn - 7

Här kommer några praktiska tips när man syr med garn och hur jag gjorde mitt hjärta. Att sy med garn kräver lite större uppmärksamhet än när man broderar med tråd. Hastigheten måste sänkas märkbart. I detta fall som med mitt hjärta har jag en raksöm. Detta för att de spetsiga delarna ska framträda. I de partierna är det extra noga att garnet följer nålen och att man syr långsamt.
Here are some practical tips for sewing with yarn and how I did my heart. To sew with yarn requires a little more attention than when embroidering with thread. The speed must be reduced noticeably. In this case, as with my heart I have a straight stitch. This led to the pointed sections should appear. On those spots, it is extra careful to have the yarn following the needle and to sew slowly.
Var också några med att linda upp garn så det ligger ”löst”. Man vill att garnet ska flyta på. Var även noga med att välja rätt fot.
It is also important to wind up the yarn so it lays loose. You want the yarn to float on. Also be careful to choose the right foot.
Sedan är det bara att öva och öva.
Then you just have to practice and practice.
I det kit jag har sätter man hållarna bakom maskinen och träden löper alltså bakifrån och genom brodérfoten.
In the kit I have you put the brackets behind the machine and thus the yarn runs through from behind and through the presser foot.
Men jag läste också om att man kunde låta garnet löpa framifrån. Jag provade olika sätt alltifrån att låta garnet gå runt en av spolhållarna till att sätta på den speciella band-/trådledare. I detta fall hade jag garn nystanet i knät. Även här lindade jag loss en bit garn så det flöt på fritt. Det blev faktiskt riktigt bra. Men kom ihåg att sy långsamt.
But I also read that you could let the yarn run from the front. I tried different ways ranging from letting the yarn go around one of the spool holders to put on the special Gimping-/braiding guide. In this case, I had the yarn ball on my lap. Here, too, I wrapped loose a piece of yarn so it floated on freely. It actually turned out really good. But remember to sew slowly.
Sedan tillverkade jag ytterligare en liten ögla av tjockare fiskelina jag fick av min son. Det gjorde att jag inte behövde ta av foten när jag skulle trä i garnet igen. Liknar de öglor som finns för tandtråd.
Then I made another small loop of thicker fishing line I got from my son. It meant I didn't have to take off the foot as I could thread the yarn through the presser foot when it was in place. Like the loops available for dental floss.

No comments:

Post a Comment