Saturday, March 11, 2017

A sunny Saturday and a visit to IKEA and an unplanned project


Har jag någonsin sagt att jag ”älskar” att besöka IKEA? Ett par gånger kanske 😊. Nu var det ett tag sedan jag var där och mitt primära mål var att hitta lite tyg för att sy ett par kassar och en ny ryggsäck. Nu blev det lite annat också men tyget jag köpte kommer nog inte användas till kassar utan det var bara ett pangpris. 59 kronor för hela 3 meter tyg. Detta ser jag framför mig att jag kan sy gardiner av, kanske kuddar och även en kjol.
Have I ever said that I "love" to visit IKEA? A couple of times maybe 😊. Now it was a while since I was there and my primary goal was to find some fabric to sew a few bags and a new Backpack. Now it was not specifically that that came home with me. OK I bought fabric but it will probably not be used for bags, but it was just a bang price. 59 SEK for the entire 3 meters of fabric. This I see before me that I can sew curtains by, maybe a pillow and skirt.

Kassarna slog jag ur hågen när jag hittade dessa som såldes ut för 5 kronor styck. Svårt att sy samma för det priset.
The bags I struck out of my mind when I found them sold out at 5 SEK apiece. Hard to sew the same for that price.

En svartvit matta har jag funderat på länge och denna fick följa med hem för att se om jag gillar den.
A black and white rug, I have been thinking about for a long time, and this had to follow me home to see if I like it.

Snöre är alltid bra att ha och svart tejp som man kan skriva på med vit penna eller krita ser jag också användningsområden för.
String is always good to have and the black tape which you can write on with a white pencil or crayon, I see also uses for.

När vi kom hem så såg vi att någon – förmodligen en av de nya ekorrarna hade angripit en stol som vi har ute. Inte för att det är hela världen men dynan får ju gärna vara hel. Nu ska jag sy ett fodral till sittdynan likt jag gjorde på ryggstödet förra året när den kära lilla Nalla var i farten. Tyvärr är hon inte kvar här.
When we got home, so we saw that someone – probably one of the new squirrels had attacked a chair that we have outside. Not that it's the end of the world but the pad mustn’t have holes in it. Now I am going to sew a cover to the seat cushion like I did on the back last year when the dear little Nalla was on the move. Unfortunately, she is not here anymore.

Jag gjorde fodralet enklast tänkbara men tänkte lite fel eftersom jag drog på fodralet och tänkte inte tvärtom. Men vad spelar det för roll om ”hundra år” 😊
I made the simplest possible case, but thought little wrong since I took on the case and did not think the opposite. But what does it matter in about "a hundred years"😊

No comments:

Post a Comment