Thursday, March 9, 2017

Beige, chaos and some progress

Gårdagen började inte så bra. Det hade snöat en hel del under natten och snöröjningen hade inte kommit mer än till de stora vägarna när jag skulle cykla till jobbet. Kanske är det idiotiskt att ta cykeln men jag cyklar faktiskt året om och de gånger jag inte gör det kan lätt räknas på mina två händer. Men jobbigt var det tog cirka 20 minuter längre tid än det normalt brukar ta vilket är knappa 30 minuter. Det är totalt omöjligt att cykla i hjulspår från andra cyklar.
Yesterday started not so good. It had snowed a lot during the night and snow removal had not come over more than to the main roads when I was biking to work. Maybe it's idiotic to take the bike but I actually bikes all year round and the times I do not, can easily count on my two hands. But it was tough, it took about 20 minutes longer than it normally takes which is almost 30 minutes. It is totally impossible to bike in tire tracks from other bikes.
När jag cyklade hem var det däremot väldigt rent och fint på cykelvägar och andra vägar.
When I cycled home, it was very clean and nicely on the cycle routes and other routes.
Det beigea får symbolisera den overlocktråd, mycket fin och slät tråd jag köpte. Tanken är att ha den som undertråd. Förstår inte varför undertråd egentligen främst är vit och svart. Beige och grå borde också vara standardfärger.

The beige may symbolize the thread for overlocking machines, very fine and smooth thread I bought. The idea is to have it as bobbin thread. I do not understand why bobbin thread actually is primarily white and black. Beige and grey should also be standard colors.

No comments:

Post a Comment