Friday, March 31, 2017

Dare to be different – 1


Det är härligt att det är ljusare nu på kvällarna när man cyklar hem. Idag tog jag en annan väg hem och åkte förbi detta träd. Det är så annorlunda än alla andra träd för det växer nästan liggande ner. Tala om att våga vara annorlunda.
It's great that it is brighter now in the evenings when cycling home. Today I took a different route home and went past this tree. It is so different than all other trees it grows almost lying down. Talk about daring to be different.

Att göra saker annorlunda är också roligt när man skapar, exempelvis som med dessa knappar.

Doing things differently is also fun when creating, for example, like with these buttons.

Nu kanske ni inte tycker att dessa knappar är så annorlunda men vänta ska ni får se.

Now maybe you don't think these buttons are so different but wait you'll see.
Design from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment