Sunday, March 19, 2017

How to make designs “free-standing” using organza


Normalt sätt tänker nog de flesta på “lace” när man talar om fristående broderier. Men naturligtvis finns det andra som är exempelvis applikationer eller fyllytor som är omringade av en satinbård.
Normally most of us think "lace" when talking about stand-alone embroidery. But of course there are others such as appliqués or fill areas that are surrounded by a satin border.

Men i princip kan man göra alla broderier ”free-standing”, ja kanske inte redwork broderier förstås, det blir lite sladdrigt. Men annars fungerar det jättebra om man syr dem på några lager organza.
But in principle, it is possible to make all designs "free-standing", well maybe not redwork embroidery patterns, they become a bit flimsy. But otherwise it works great if you are embroidering them on a few layers of organza.

Man spänner organza i en broderbåge, jag har tagit tre lager. För att hålla det kvar i bågen – det är väldigt halt och sladdrigt – så lägger jag med några remsor tunt mattunderlägg vid sidorna. Dessutom så brukar jag fästa en bit maskeringstejp på baksidan. Nu sitter det som berg.
Hoop the organza layers in a hoop, I have taken three layers. To keep them still in the hoop – it's very slippery and flimsy – I add some strips thin underlay at the sides. In addition, I usually attach a piece of masking tape on the back. Now it sits there like mountains.

Sen är det bara att börja brodera.
Then it's just to start embroidering.

När broderiet är klart klippt man ut med en liten marginal.

When the embroidery is done cut it out with a small margin.

Sedan är det dags att ta fram ”verktygslådan” där jag bland annat har en lödkolv. Jag kommer att ”bränna bort” organzan längs kanterna. Jag håller biten med pincetten. Se till att akta fingrarna. Som alltid när man håller på med saker som kan brännas ska man vara aktsam och inte ha brännbara föremål i närheten. Lägg inte lödkolven på något som kan brännas eller börja brinna och dra ut kontakten och låt den ligga på en säker plats och svalna.
Then it's time to take out the "tool box" where I have a soldering iron. I will "burn off" the organza along the edges. I hold the piece with forceps. Make sure to watch your fingers. As always when you're doing things that can burn, you should be careful and not have flammable objects nearby. Do not place the soldering iron on something which can burn or catch fire, and pull out the plug and leave it in a secure location to cool.
En annan sak som är bra är att tejpa fast en bit tyg eller tjockare mellanlägg längs kanten på en skiva för att kunna dra av den smälta organzan som fastnar på själva spetsen. Visst ser det nästan ut som något abstrakt konstverk?
Another thing that is good is to tape a piece of fabric or thicker stabilizer along the edge of a table or ironing board to be able to pull off the melted organza that sticks to the very tip. Sure, it looks almost like an abstract artwork? 


Sedan är det bara att limma fast den med ett band emellan på blomkrukan. Visst blev det fint och det matchar gardinerna.


Then just glue it with a ribbon on the flower pot. Sure, it looks nice and it matches the curtains.
Designs from Fru Blomgren

No comments:

Post a Comment