Tuesday, March 14, 2017

Kitchen re-make - 2


Jag nålar inte sömmarna när jag syr långa fållar. Jag använder limstift. Hur bra som helst.

I don't pin when I sew long hems. I use glue stick. So, good.

För att få exakt sömsmån på ett enkelt sätt använder jag mig av denna praktiska tingest som jag laddade ner från The Sewing Party. Men ibland ritar jag bara en linje på en bit tunnare kartong och har som riktmärke. Det behöver inte vara så svårt.

To get precise seam allowance in a simple way, I use this practical thing that I downloaded from The Sewing Party. But sometimes I just draw a line on a piece of thin cardboard and have as a benchmark. It doesn't have to be so difficult.

No comments:

Post a Comment