Wednesday, March 15, 2017

Kitchen re-make - 3

 

Får man säga att man är nöjd? Får man känna att varje gång man går in i köket att det blev ett lyft? Får man säga så flera gånger? Jaaaaaa.
Are you allowed to say that you are happy? Are you allowed to feel that every time you go into the kitchen it is a boost? Are you allowed to say so many times? Yeeessss.

Hur som helst så blev det fantastiskt bra och gardinerna är jag supernöjd med. Jag tycker att tyget ihop med de runda applikationerna blev superbra.
Anyway, the curtains turned out amazingly well and I'm super happy with them. I think the fabric together with the circles of appliqué was super.

I förra avsnittet så berättade jag hur jag fållade gardinerna. I det här avsnittet tänkte jag visa er hur man lätt kan placera applikationerna. Som ni ser så har jag förklippt applikationstygerna. Man kan göra på två sätt – antingen så skriver man ut templates och klipper ut efter dem om det ska vara en langettsöm. Om det ska vara en Raw Edge applikation så klipper man ut med ungefär 2 millimeters marginal. Sedan gör man några små markeringar med en penna som försvinner på samma avstånd från placeringslinjen. Eller så kan man använda sitt Embroidery Software om det har funktionen att göra förklippta mallar till applikationer. Jag har beskrivit detta i tidigare avsnitt. Här kan ni se hur man använder software.
In the previous section, I explained how I hemmed the curtains. In this section I will show you how to easily place the appliqués. As you can see, I have pre-cut the fabrics for the appliqués. You can do this in two ways - either you print out the templates and cut out if there is to be a blanket stitch. If there is to be a Raw Edge appliqué you cut out by about 2 mm margin. Then do some small marks with a pencil that disappear at the same distance from the location of the placement line. Or you can use the embroidery software if it has the function to make the pre-cut templates for appliqués. I have described this in the previous section. Here you can see how to use the software.

För att placera bitarna gjorde jag det enkelt för mig. Jag ville ha 3 cirklar och jämt fördelade mer mot mitten. Därför vek jag tyget på mitten. Sedan veks varje del mot mitten igen. Jag pressade lätt. Slutligen veks den på mitten på längden.
To place the pieces, I made it easy for me. I wanted three circles and evenly distributed more toward the center. Therefore, I folded the fabric in half. Then each part was folded back toward the center. I pressed lightly. Finally, folded it in half lengthwise.

Då fick jag tre markeringar som jag sedan kunde passa in mot motsvarande linjer i en broderbåge.

Then I got three marks which I could fit in the corresponding lines in an embroidery hoop. 

1 comment:

  1. Förstår att du är nöjd, jättesnyggt, som vanligt:O)) Kram Immi

    ReplyDelete